Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie Burmistrza Reska - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Piaski, gm. Resko


 

O G Ł O S Z E N I E

 

B U R M I S T R Z     R E S K A

 

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej we wsi Piaski, gm. Resko.

 

Nieruchomość nie zabudowana posiadająca dostęp do drogi publicznej, kształt nieregularny, konfiguracja terenu płaska, uzbrojenie działki w zasięgu, oznaczona numerem geodezyjnym 1/1 o powierzchni 2655 m2 położona we wsi Piaski, gm. Resko KW nr SZ1L/00003810/8. Wydano decyzję o warunkach zabudowy Nt 6/2009 z dn. 12.02.2009r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z poddaszem użytkowym bez podpiwniczenia z garażem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

 

Cena wywoławcza - 37.122,00 złotych w tym podatek VAT 23%

 

Przetarg odbędzie się w dniu 23.07.2012 roku o godz. 10 00 w siedzibie tut. Urzędu pok. Nr 7.

 

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. w kwocie 7.424,40 złotych należy wpłacić do dnia 18.07.2012r. na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku 91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice O/Resko. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał.

Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

Jeżeli wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę zażyczy sobie okazania granic jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku 91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice O/Resko kwoty wskazanej przez tut. Urząd.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokonała wymaganej wpłaty ceny, w terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa kupujący.

Zastrzega się prawo do unieważnienia przetargu.

 

Resko 15.06.2012r.

Burmistrz Reska

Arkadiusz Czerwiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Sobis 15-06-2012 11:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Sobis 15-06-2012 11:03