Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie Burmistrza Reska - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Łabuń Wielki, gm. Resko


 

O G Ł O S Z E N I E

B U R M I S T R Z   R E S K A

 

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Łabuń Wielki, gm. Resko.

 

Nieruchomość zabudowana ( budynkiem po byłej kotłowni o powierzchni 117 m2 ) oznaczona numerem geodezyjnym 217/5 o powierzchni 499 m2 położona we wsi Łabuń Wielki, posiadająca KW SZ1L/00015936/4. W SUiKZP Gminy Resko nieruchomość posiada uwarunkowania: zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupełniającymi, kierunki: wielofunkcyjna strefa zabudowy i intensywnego rozwoju.

 

Cena wywoławcza - 41.100,00 złotych zw. z podatku VAT.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 23.07.2012 roku o godz. 1045 w siedzibie tut. Urzędu pok. Nr 7.

 

Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej tj. 8.220,00 złotych należy wpłacić na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku 91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice O/ Resko do dnia 18.07.2012 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/wym. konto. Dowód wpłaty wadium będzie warunkiem dopuszczenia do przetargu. . Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się niezwłocznie nie później niż na trzy dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał.

Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Jeżeli wyłoniony w drodze przetargu kandydat na nabywcę zażyczy sobie okazania granic, jest on zobowiązany do wpłacenia w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku 91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice O/Resko kwoty wynikającej z umowy zawartej z jednostką geodezyjną na roboty wyłonioną w drodze przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokonała wymaganej wpłaty ceny w terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa kupujący.

 

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu.

 

Resko 15.06.2012r.

Burmistrz Reska

Arkadiusz Czerwiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Sobis 15-06-2012 11:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Sobis 15-06-2012 11:04