Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

§ Samodzielne stanowisko ds. księgowości podatkowej

Do zadań stanowiska do spraw księgowości podatkowej (FN VI) należy:

1) księgowanie dochodów podatkowych od osób fizycznych i prawnych, odsetek od należności podatkowych i opłat za psy wraz z egzekucją,

2) naliczanie i egzekucja odsetek od zaległości podatkowych;

3) wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe oraz wniosków o wpis na hipotekę;

4) księgowanie decyzji o umorzeniach, odroczeniach i rozłożeniu na raty należności podatkowych;

5) wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu podatników;

6) rozliczanie inkasentów z pobranych kwitariuszy i zainkasowanych podatków i opłat;

7) uzgadnianie wpływów podatkowych z ewidencją księgowości finansowej;

8) sprawozdawczość miesięczna, kwartalna, półroczna i roczna z dochodów podatkowych i opłat za psy;

9)poświadczenie oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa domowego.

 

Do zadań stanowiska do spraw wymiaru podatku (FN VI) należy:

1) wydawanie decyzji wymiarowych podatku rolnego – osoby fizyczne.

2) przyjmowanie deklaracji podatku rolnego – osoby prawne.

3) wydawanie decyzji wymiarowych podatku leśnego – osoby fizyczne.

4) przyjmowanie deklaracji podatku leśnego – osoby prawne,

5) wydawanie decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości za gruntu użytkowane rolniczo do 1 ha.

6) sporządzanie decyzji o umorzeniu podatku rolnego, leśnego i za grunty do 1 ha.

7) sporządzanie decyzji o odroczeniach, rozłożeniu na raty w/w podatków.

8) sporządzanie decyzji w sprawie udzielenia ulg z tytułu nabycia gruntów oraz ulg inwestycyjnych.

9) prowadzenie ewidencji właścicieli psów.

10) przygotowanie zaświadczeń o wielkości gospodarstwa

11) prowadzenie rejestru ulg zwolnień ustawowych oraz rejestru umorzeń i odroczeń.

12) przygotowywanie sprawozdań o skutkach obniżenia stawek, udzielaniu ulg oraz wniosków o subwencję rekompensującą z tytułu ulg i zwolnień ustawowych.

13) sporządzanie obowiązujących sprawozdań i rozliczeń

14) wymiar podatku od nieruchomości dla osób fizycznych

15) przyjmowanie deklaracji podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych – kontrola pod względem rachunkowym,

16) sporządzanie decyzji o odroczeniu, umorzeniu i rozłożeniu na raty podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych,

17) wydawanie zaświadczeń związanych z podatkiem od nieruchomości  wyjaśnianie i załatwianie spraw związanych z podatkiem od nieruchomości oraz podatkiem od środków transportowych,

18) kontrola prawidłowości danych wykazywanych w deklaracji podatkowej,

19) kierowanie spraw w trybie przepisów art.94 i art.116 ustawy karnej skarbowej do właściwego urzędu skarbowego w stosunku do podatników, którzy nie złożyli bądź złożyli wykazy nieruchomości po obowiązującym terminie,

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Jaworski 28-12-2005 12:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 14-06-2019 07:46