Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXIII/157/12 Rady Miejskiej w Resku z dnia 19 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Resko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2012-11-09 11:03
dokument Uchwała Nr XXIII/156/12 Rady Miejskie w Resku z dnia 19 pąździernika 2012 r. w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Resku do przeprowadzenia kontroli 2012-11-09 11:01
dokument Uchwała Nr XXIII/155/12 Rady Miejskiej w Resku z dnia 19 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2012r. 2012-11-09 10:59
dokument Uchwała Nr XXIII/154/12 Rady Miejskiej w Resku z dnia 19 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2012-11-09 10:55
dokument Uchwała Nr XXIII/153/12 Rady Miejskiej w Resku z dnia 19 października 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości 2012-11-09 10:51
dokument Uchwała Nr XXIII/152/12 Rady Miejskiej w Resku z dnia 19 października 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-11-09 10:48
dokument Uchwała Nr XXIII/151/12 Rady Miejskiej w Resku z dnia 19 października 2012 r. w sprawie wyboru meteody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2012-11-09 10:23
dokument Uchwała Nr XXIII/150/12 Rady Miejskiej w Resku z dnia 19 października 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2012 - 2022 2012-11-09 10:17
dokument Uchwała nr XXIII/149/12 Rady Miejskiej w Resku z dnia 19 października 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012 r. 2012-11-09 10:11