Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

§ Samodzielne stanowisko ds. księgowości podatkowej

Do zadań stanowiska do spraw księgowości podatkowej (FN V) należy:
1) księgowanie dochodów podatkowych od osób fizycznych i prawnych, odsetek od należności podatkowych i opłat za psy;
2) naliczanie i egzekucja odsetek od zaległości podatkowych;
3) wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych za zaległości podatkowe oraz wniosków o wpis na hipotekę;
4) księgowanie decyzji o umorzeniach, odroczeniach i rozłożeniu na raty należności podatkowych;
5) wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu podatników;
6) rozliczanie inkasentów z pobranych kwitariuszy i zainkasowanych podatków i opłat;
7) uzgadnianie wpływów podatkowych z ewidencją księgowości finansowej;
8) sprawozdawczość miesięczna, kwartalna, półroczna i roczna z dochodów podatkowych i opłat za psy;
 

Do zadań stanowiska do spraw wymiaru podatku (FN.VII) należy:
1) wydawanie decyzji wymiarowych podatku rolnego - osoby fizyczne;
2) przyjmowanie deklaracji podatku rolnego – osoby prawne;
3) wydawanie decyzji wymiarowych podatku leśnego - osoby fizyczne;
4) przyjmowanie deklaracji podatku leśnego;
5) wydawanie decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości za grunty użytkowane rolniczo do 1 ha;
6) wydawanie decyzji o umorzeniu podatku rolnego, leśnego i za grunty do 1 ha;
7) sporządzanie decyzji o odroczeniach,rozłożeniu na raty w/w podatków;
8) sporządzanie decyzji w sprawie udzielenia ulg z tytuu nabycia gruntów, ulg żołnierskich oraz ulg inwestycyjnych;
9) wydawanie decyzji w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych;
10) prowadzenie ewidencji właścicieli psów;
11) przygotowanie zaświadczeń o wielkości gospodarstwa oraz jego dochodowości;
12) prowadzenie rejestru ulg zwolnień ustawowych i rejestru umorzeń i odroczeń;
13) przygotowanie sprawozdań o skutkach obniżenia stawek, udzielaniu ulg oraz wniosków o subwencję rekompensującą z tytułu ulg i zwolnień ustawowych;
14) księgowanie i egzekucja wpłat z tytułu wieczystego użytkowania działek;
15) księgowanie i egzekucja wpłat z tytułu sprzedaży ratalnej mieszkań i lokali;
16) sporządzanie Kart Ewidencyjnych Ubezpieczenia Społecznego Rolników od rolników dla KRUS;
17) sporządzanie obowiązujących sprawozdań i rozliczeń;

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Jaworski 28-12-2005 12:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Sobis 19-01-2015 08:50