Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXIV/169/12 Rady Miejskiej w Resku z dnia 21 listopada 2012 zmieniająca uchwałę Nr XXII/147/12 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 sierpnia 2012r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom  2012-12-18 14:41
dokument Uchwała Nr XXIV/170/12 Rady Miejskiej w Resku z dnia 21 listopada 2012 w sprawie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Resku 2012-12-18 14:40
dokument Uchwała Nr XXIV/169/12 Rady Miejskiej w Resku z dnia 21 listopada 2012 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, dla których Gmina Resko nie jest organem prowadzącym, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania  2012-12-18 14:39
dokument Uchwała Nr XXIV/168/12 Rady Miejskiej w Resku z dnia 21 listopada 2012 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Golczewo, w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego, polegającego na zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z telenu gminy Resko 2012-12-18 14:31
dokument Uchwała Nr XXIV/167/12 Rady Miejskiej w Resku z dnia 21 listopada 2012 w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Spółki "Wodociągi i Kanalizacje" z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Resku 2012-12-18 14:28
dokument Uchwała Nr XXIV/165/12 Rady Miejskiej w Resku z dnia 21 listopada 2012 w sprawie nadania ulic 2012-12-18 14:21
dokument Uchwała Nr XXIV/164/12 Rady Miejskiej w Resku z dnia 21 listopada 2012 w sprawie zniesienia dotychczasowego podziału gminy na jednostki pomocnicze, utworzenia nowych jednostek pomocniczych oraz nadania im statutów. 2012-12-18 14:19
dokument Uchwała Nr XXIV/163/12 Rady Miejskiej w Resku z dnia 21 listopada 2012 w sprawie zwolnienia od podatku do nieruchomości na 2012 r. 2012-12-18 14:12
dokument Uchwała Nr XXIV/162/12 Rady Miejskiej w Resku z dnia 21 listopada 2012 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2013-02-14 12:12
dokument Uchwała Nr XXIV/161/12 Rady Miejskiej w Resku z dnia 21 listopada 2012 w sprawie ustalenia stawek od nieruchomości 2012-12-18 14:10
dokument Uchwała Nr XXIV/160/12 Rady Miejskiej w Resku z dnia 21 listopada 2012 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta służącej za podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2013 r. 2012-12-18 14:09
dokument Uchwała Nr XXIV/159/12 Rady Miejskiej w Resku z dnia 21 listopada 2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2012 - 2022 2012-12-18 14:07
dokument Uchwała Nr XXIV/158/12 Rady Miejskiej w Resku z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie budżetu Gminy na 2012 2012-12-18 14:04