Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

§ Samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego

Kompetencje pracownika ds. zarządzania kryzysowego.

1) realizacja zadań  w  sprawach obronnych i obrony cywilnej:

a) planowanie i opracowywanie przedsięwzięć obrony cywilnej oraz aktualizowanie dokumentów w ramach planowania  i programowania obronnego w tym, w szczególności planu operacyjnego funkcjonowania  gminy,

b) opracowywanie i prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru Urzędu, zapewnienie właściwego obiegu decyzji i dokumentacji

c) wykonywanie zadań z związanych z planowaniem i nakładaniem obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych, w tym przygotowywanie decyzji administracyjnych, na terenie Gminy oraz opracowanie:

- planu świadczeń osobistych,

- planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie Gminy,

- planu świadczeń rzeczowych,

- planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w czasie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie Gminy,

 prowadzenie zbiorczego wykazu świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do realizacji na obszarze Gminy,

d) opracowanie i aktualizowanie dokumentacji (między innymi planu) akcji kurierskiej Gminy przy współpracy z wojskowym komendantem uzupełnień  i Policją,

e) planowanie, organizowanie i koordynowanie szkoleń  w zakresie obrony cywilnej na terenie Gminy Resko, w tym:

- opracowywanie programu szkolenia Gminy oraz Urzędu Miejskiego w Resku,

- opracowywanie dokumentacji ćwiczeń i treningów obronnych, akcji kurierskiej oraz szkolenie  zespołu kierującego akcją kurierską,

- opracowanie planu obrony cywilnej;

2) realizacja zadań  w  sprawach zarządzania kryzysowego

a) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy,

b) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

- realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,

- opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego,

c) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu

 zarządzania kryzysowego,

d) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin,

e) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,

f) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,

g) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej oraz innych nałożonych na Gminę przepisami ustawy o zarządzeniu

kryzysowym.

3) w zakresie spraw wojskowych:

a) uznawanie żołnierzy za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny,

b) prowadzenie kwalifikacji wojskowej,

c) rozpatrywanie wniosków  o świadczenia rekompensacyjne za odbyte ćwiczenia  dla żołnierzy rezerwy,

d) reklamowanie z Urzędu oraz na wniosek;

4) w zakresie ochrony przeciwpożarowej:

a) prowadzenie zadań Gminy wynikających z przepisów prawa,

b) prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej Urzędu oraz nadzór nad jednostkami podległymi,

c) współpraca z PSP oraz jednostkami OSP działającymi na terenie Gminy.

4) odpowiedzialność materialna za powierzone środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe będące na wyposażeniu wszystkich jednostek gminnych OSP oraz powierzone mienie  z zakresu obrony cywilnej oraz innych obowiązków nałożonych na Gminę przepisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy;

5)  w zakresie ochrony:

a)  nadzór nad stanowiskiem materiałów niejawnych w Urzędzie,

b) prowadzenie spraw jako pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych w Urzędzie,

c) prowadzenie spraw jako inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie;

6) przyjmowanie wniosków w zakresie przyznawania świadczenia wychowawczego;

7) w zakresie bezpieczeństwa:

a) stała wymiana informacji o zagrożeniach występujących na określonym terenie w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku publicznego,;

b) zorganizowaniu systemu łączności Policji i Straży, uwzględniającego lokalne potrzeby i możliwości oraz zapewniającego utrzymanie stałej łączności między tymi jednostkami,

c) informowanie właściwych organów o zauważonych awariach, przestępstwach lub innych ważnych okolicznościach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu mieszkańców;

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Jaworski 28-12-2005 11:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2007
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 14-06-2019 07:52