Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

§ Samodzielna stanowisko ds. oświaty i ochrony zdrowia

Kompetencje pracownika ds. oświaty i ochrony zdrowia (OiOZ).

 

1) w zakresie oświaty:

a) nadzór nad gminnymi jednostkami oświatowymi jako organu prowadzącego,

b) przygotowywanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych jednostek, dla których Burmistrz Reska jest organem prowadzącym,

c) organizowanie konkursów na dyrektorów jednostek,

d) organizowanie egzaminów dla nauczycieli,

e) wydawanie decyzji w sprawach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych  pracowników,

f) realizacja rządowego programu „Wyprawka szkolna”

g) realizacja gminnego programy opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w zakresie edukacyj;

2) w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej:

a) współpraca z komisjami i jednostkami realizującymi zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

b) opracowywanie planów ochrony zdrowia;

c) wydawanie decyzji  w sprawie o ubezpieczenie zdrowotne,

d) nadzór nad placówką wsparcia dziennego;

3) w zakresie pozostałego mienia komunalnego - nadzór nad funkcjonowaniem cmentarzy komunalnych;

4) w zakresie gospodarki mieszkaniowej:

a) przyjmowanie i rejestracja podań o przydział lokali mieszkalnych,

b) przygotowywanie, zawieranie oraz wypowiadanie umów najmu,

c) przygotowywanie projektów oraz naliczanie stawek czynszu i opłat z tytułu najmu lokali mieszkaniowych,

d) wysyłanie wypowiedzeń wysokości czynszu i zawiadomień o zmianie wysokości czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego,

e) współpraca z Komisją Mieszkaniową;

f) sporządzanie sprawozdań GUS w ustalonych terminach,

g) drukowanie i wydawanie książeczek opłat czynszowych;

3) w zakresie świadczenia wychowawczego:

a) przyjmowanie wniosków w zakresie przyznawania świadczenia wychowawczego,

b) w przypadku, w którym maja zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, przekazywanie wniosków marszałkowi województwa,

c) kierowanie wniosków do OPS w Resku, w celu przeprowadzania wywiadu środowiskowego,

d) w razie nieobecność w pracy pracownika wydającego decyzje w zakresie świadczenia wychowawczego, dodatkowo:

- wydawanie decyzji  zmieniających, uchylających, o odmowie przyznania świadczenia wychowawczego, o wstrzymaniu  wypłaty świadczenia wychowawczego, o zawieszeniu prawa do świadczenia wychowawczego i o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego,

b) sporządzanie i przekazywanie sprawozdań rzeczowych z realizacji ustawy z zakresu świadczenia wychowawczego;

c) przygotowywanie list do wypłaty świadczenia wychowawczego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Jaworski 28-12-2005 11:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 14-06-2019 07:54