Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

§ Samodzielne stanowisko ds. gospodarki odpadami i nieruchomości

Do zadań stanowiska do spraw gospodarki odpadami i nieruchomości (GOiN) należy:

1) obsługa programu komputerowego zakresie gospodarki odpadami;

2) sprawdzanie prawidłowości złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

3) prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym opracowywanie projektów decyzji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz realizowania obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy;

4) sporządzanie decyzji wymiarowych o umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty należności z tytułu opłat za odpady komunalne;

5) sporządzanie obowiązujących sprawozdań i rozliczeń w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, a wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości oraz finansów publicznych;

6) naliczanie i dokonywanie przypisu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

7) prowadzenie ewidencji naliczeń;

8) przyjmowanie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz umieszczanie ich w bazie informatycznej;

9) współpraca z organem windykacyjnym.

10) kontrola i nadzór nad działalnością:

- przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

- punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

- wykonania przez Gminę obowiązków osiągnięcia wynikających z przepisów prawa poziomów recyklingu;

- realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych;

11) opracowywanie informacji do zamieszczenia na stronach internetowych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,

12) prowadzenie działań informacyjnych oraz organizowanie działań edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowanie odpadami komunalnymi,

13) przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

14 przyjmowanie i egzekwowanie sprawozdawczości od podmiotów odbierających odpady komunalne,

15) przygotowania danych do opracowania analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnych z art.3 ust,2 pkt 10 ustawy o utrzymaniu czystości w gminie;

16) współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi;

17) przygotowanie dokumentacji w zakresie przeprowadzenia postępowania przetargowego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w szczególności opracowanie opisu przedmiotu zamówienia oraz projektu umowy we współpracy z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Resku będącym na stanowisku ds. zamówień publicznych;

18) tworzenie bazy danych, służącej do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi;

19) obsługa systemu informatycznego dotyczącego systemu gospodarki odpadami komunalnymi;

20) aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości  objętych systemem gospodarki odpadami komunalnym;

21) organizowanie, kontrola i nadzór nad działalnością:

- przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

- punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - „PSZOK”,

- miejsc selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

II. W zakresie gospodarki nieruchomościami:

  1. Wystawianie dokumentów LT i OT  w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych,

      2. Przekształcanie praw wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości oraz naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu wieczystego użytkowania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Jaworski 30-12-2005 12:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 14-06-2019 08:00