Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXVIII/207/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 marca 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia związku międzygminnego zorganizowanego pod nazwą "Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego" i przyjęcia jego statutu 2013-04-29 08:28
dokument Uchwała Nr XXVIII/206/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 marca 2013 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości 2013-04-29 08:29
dokument Uchwała Nr XXVIII/205/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 marca 2013 w sprawie udzielania dotacji na sfinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2013-04-29 08:30
dokument Uchwała Nr XXVIII/204/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 marca 2013 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Resko na 2013r." 2013-04-29 08:30
dokument Uchwała Nr XXVIII/203/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 marca 2013 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości 2013-04-29 08:31
dokument Uchwała Nr XXVIII/202/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 marca 2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2013-04-30 07:20
dokument Uchwała Nr XXVIII/201/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 marca 2013 w sprawie poboru w drodze inkasa należności pieniężnych oraz ustalenia wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso 2013-04-30 07:20
dokument Uchwała Nr XXVIII/200/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 marca 2013 w sprawie zatwierdzenie taryf dla zbiornikowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Resko 2013-07-02 12:52
dokument Uchwała Nr XXVIII/199/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 marca 2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2013 - 2022 2013-04-30 07:22
dokument Uchwała Nr XXVIII/198/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 marca 2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 r. 2013-04-18 08:05