Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

§ Samodzielne stanowisko do spraw porządkowych i kadrowych

Do pracownika do spraw porządkowych i kadrowych (PiK) należy:
 

1) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

a) kontrola funkcjonowania wysypiska odpadów i przeciwdziałanie powstawaniu dzikich wysypisk;

b) kontrola gospodarki wodno-ściekowej;

c) oddziaływanie na podmioty odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych,

a w szczególnie w sprawach:

a) utrzymania porządku i czystości,

d) usuwanie na koszt właściciela pojazdów, których stan wskazuje, że nie są używane jeżeli stanowią przeszkodę lub wpływają niekorzystnie na estetykę otoczenia;

e) składanie określonych sprawozdań Burmistrzowi;

f) udzielanie ustnych pouczeń, wręczanie upomnień w zakresie naruszania obowiązujących przepisów o przestrzeganiu porządku i czystości;

2) nadzór nad prawidłowym oznakowaniem ulic i posesji oraz estetyką napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń;

3) wydawanie decyzji zezwalającej na przeprowadzenie imprez masowych oraz  o zakazie zgromadzenia;

4) realizacja zadań wynikających z realizacji programu ochrony bezdomnych zwierząt;

5) informowanie właściwych organów o zauważonych awariach, przestępstwach lub innych ważnych okolicznościach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu mieszkańców;

6) wykonywanie zadań operatora systemu monitoringu wizyjnego, określonych w odrębnym zarządzeniu;

7) współdziałanie z Policją, Strażą Pożarną i innymi służbami odpowiedzialnymi za porządek

i bezpieczeństwo mieszkańców;

8) w zakresie spraw kadrowych:

a) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,

b) przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,

c) przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych oraz rozliczanie urlopów wypoczynkowych,

d) przygotowywanie świadectw pracy,

e) ewidencja czasu pracy,

f) kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych,

g) rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,

h) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji w zakresie organizowania naborów na wolne stanowiska urzędnicze,

i) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej oraz innych wymaganych sprawozdań z zakresu realizowanych zadań,

j) opracowywanie i aktualizacja procedur/zarządzeń właściwych dla realizowanego zakresu zadań.

k) prowadzenie korespondencji wynikającej ze stosunku pracy,

l) opracowywanie rocznego planu wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz raportów i sprawozdań z jego realizacji,

m) nadzór nad realizacją planu wynagrodzeń oraz dokonywanie jego okresowej weryfikacji,

n) współpraca z Urzędem Pracy,

o) organizacja staży w Urzędzie,

p) przygotowywanie wniosków w celach naboru oraz prowadzenie dokumentacji w zakresie  organizowania prac społecznie-użytecznych, naborów na roboty publiczne, prace inwestycyjne i staże.

r) prowadzenie sprawozdawczości i analiz z zakresu funduszu płac i zatrudnienia;

s) spisywanie zeznań świadków w zakresie potwierdzenia wykonywania pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Jaworski 30-12-2005 11:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 14-06-2019 07:56