Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument uchwała nr XXXVI/276/2013 Rady Miejskiej w Resku z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Resku 2014-01-21 14:32
dokument uchwała nr XXXVI/275/2013 Rady Miejskiej w Resku z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie wyrażenia woli przystąpien do opracownia i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Resko 2014-01-21 14:30
dokument uchwała nr XXXVI/274/2013 Rady Miejskiej w Resku z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2014 r. 2014-01-21 14:27
dokument uchwała nr XXXVI/273/2013 Rady Miejskiej w Resku z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie zatwierdzenia planów Komisji Rady na 2014 r. 2014-01-21 14:25
dokument uchwała nr XXXVI/272/2013 Rady Miejskiej w Resku z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Resko z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" na rok 2014 2014-01-21 14:24
dokument uchwała nr XXXVI/271/2013 Rady Miejskiej w Resku z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Resku 2014-01-21 14:19
dokument uchwała nr XXXVI/270/2013 Rady Miejskiej w Resku z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Reska 2014-01-21 14:18
dokument uchwała nr XXXVI/269/2013 Rady Miejskiej w Resku z dnia 18 grudnia 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług oprużniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 2014-01-21 14:16
dokument uchwała nr XXXVI/268/2013 Rady Miejskiej w Resku z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych 2014-01-21 14:13
dokument uchwała nr XXXVI/267/2013 Rady Miejskiej w Resku z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 2014-01-21 14:12
dokument uchwała nr XXXVI/266/2013 Rady Miejskiej w Resku z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkocholowych i narkomanii na 2014 r. 2014-01-21 14:11
dokument uchwała nr XXXVI/265/2013 Rady Miejskiej w Resku z dnia 18 grudnia 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkocholowych i narkomanii na 2013 2014-01-21 14:10
dokument uchwała nr XXXVI/264/2013 Rady Miejskiej w Resku z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2014-01-21 14:08
dokument uchwała nr XXXVI/263/2013 Rady Miejskiej w Resku z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie pomocy finansowej Gminie Przygodzice 2014-01-21 14:06
dokument uchwała nr XXXVI/262/2013 Rady Miejskiej w Resku z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie zmiany w programie gospodarczym pn. "Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Resko na Lata 2004 - 2007" 2014-01-21 14:05
dokument uchwała nr XXXVI/261/2013 Rady Miejskiej w Resku z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na 2013 - 2022 2014-01-21 14:03
dokument uchwała nr XXXVI/260/2013 Rady Miejskiej w Resku z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 2014-01-21 14:01
dokument uchwała nr XXXVI/259/2013 Rady Miejskiej w Resku z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2014 - 2023 2014-01-21 14:00
dokument uchwała nr XXXVI/258/2013 Rady Miejskiej w Resku z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Resko na rok 2014 2014-02-25 08:32