Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Stara Dobrzyca, gm. Resko


 

O G Ł O S Z E N I E

 

B U R M I S T R Z R E S K A

 

 

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie wsi Stara Dobrzyca, gm. Resko

 

Nieruchomość nie zabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 297/4 o powierzchni 410 m2 położona w obrębie Stara Dobrzyca, KW nr SZ1L/00006520/9 w SUiKZ Gminy Resko posiada: Uwarunkowania - lasy i zadrzewienia, Kierunki - wielofunkcyjna strefa zabudowy, projektowana strefa ''A'' ochrony konserwatorskiej.

 

Cena wywoławcza - 31.100,00 zł w tym podatek VAT 23%

 

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej tj. 6.220,00 złotych

Przetarg odbędzie się w dniu 12.06.2014 roku o godz. 10 15 w siedzibie tut. Urzędu pok. Nr 7.

Uwaga!

Dla działki 297 - (przed dokonaniem podziału) została wydana decyzja nr 33/2011 z dnia 5 kwietnia 2011r. o warunkach zabudowy ustalające rodzaj inwestycji, funkcję zabudowy i sposób zagospodarowania terenu: zabudowa rekreacji indywidualnej - budowa czterech dwukondygnacyjnych w tym poddasze użytkowe, budynków rekreacji indywidualnej, budowa niezbędnej infrastruktury technicznej.

 

Wadium należy wpłacić do dnia 09.06.2014r.(włącznie) na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku 91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice O/Resko. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał.

Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokonała wymaganej wpłaty ceny, w terminie lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa kupujący.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu.

 

Resko 09.05.2014r.

Burmistrz Reska

Arkadiusz Czerwiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Sobis 09-05-2014 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Sobis 09-05-2014 13:34