Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała NR IX/79/99 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29.06.1999r. - w sprawie zmiany statutu gminy Resko

UCHWAŁA Nr IX/79/99
Rady Miejskiej w Resku
z dnia 29.06.1999r.

w sprawie zmiany statutu gminy Resko.

Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ tekst jednolity Dz.U.z 1996r Nr 13, poz.74 ; zm.: Nr 58, poz.261 ,Nr 106, poz.496, Nr 132, poz.622; z 1997r Nr 9, poz.43, Nr 106, poz.679, Nr 107, poz.686, Nr 113, poz.734, Nr 123, poz.775; z 1998r Nr 155, poz.1014, Nr 162, poz.1126/ oraz§ 75 Statutu Gminy Resko / Dz.Urz.Woj. Szczecińskiego z 1996 roku Nr 8, poz.66/ Rada Miejska w Resku uchwala co następuje:

§ 1
W statucie gminy Resko wprowadza się następujące zmiany :
1/ w § 2 wyraz „ szczecińskim „ zastępuje się „ zachodniopomorskim ,
2/ w § 68 skreśla się ust2.
3/ § 69 otrzymuje brzmienie : „ § 69 Oświadczenie woli w imieniu gminy , w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność gminy , składają dwaj członkowie zarządu lub pełnomocnik upoważniony przez Zarząd".

§ 2
Pozostała treść statutu z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą rady Nr VI/43/99 w dniu 10 lutego 1999 roku, pozostaje bez zmian.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Resku.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Jaworski 11-06-2003 10:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2003
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2003 10:54