Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała NR XXXIV/348/2001 Rady Miejskiej w Resku z dnia 31.12.2001r. - w sprawie zmiany statutu gminy


UCHWAŁA Nr XXXIV/348/2001
Rady Miejskiej w Resku
z dnia 31.12.2001r.

w sprawie zmiany statutu gminy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt l oraz art.22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 / Rada Miejska w Resku uchwala co następuje :

§ 1
W Statucie Gminy Resko, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIX/143/96 Rady Miejskiej z dnia 17 maja 1996 roku / Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego Nr 8, poz.66 ; zm.: Dz. Urz . Woj. Zachodniopomorskiego z 1999r. Nr 8, poz.87, Nr 33, poz.569 , z 2000r. Nr 40, poz.518; z 2001r. Nr 50, poz.1351 / wprowadza się następujące zmiany :
1/ w § 36 skreśla się ust.2. 2/ § 42 otrzymuje brzmienie : „ § 42 Obsługę administracyjno-techniczną organów gminy , komisji a także pracy
Przewodniczącego , Wiceprzewodniczących i radnych prowadzi pracownik biura Rady . "

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Resku .

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego .


Przewodniczący Rady Miejskiej
Teresa Bas

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Jaworski 11-06-2003 11:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2003
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2003 11:24