Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała NR V/43/2003 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20.02.2003r. - w sprawie zmiany statutu gminy


UCHWAŁA NR V/43/2003
RADY MIEJSKIEJ W RESKU
z dnia 20 lutego 2003r.

w sprawie zmiany statutu gminy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt l oraz art.22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U.z 2001r. Nr 142, póz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, póz. 1271 i Nr 214, póz. 1806 / Rada Miejska w Resku uchwala co następuje :

§ 1
W Statucie Gminy Resko stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIX/143/96 Rady Miejskiej z dnia 17 maja 1996 roku / Dz.Urz.Woj.Szczecińskiego Nr 8, póz.66; z 1999r. Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego Nr 8, poz.87, Nr 33, poz.569; z 2000r. Nr 40, poz.518; z 2001r. Nr 50, póz. 1351; z 2002r. Nr 20, poz.336, Nr 98, poz.2390 / § 54 ust.l otrzymuje brzmienie :
„ § 54 ust. 1. Klub radnych może być utworzony przez co najmniej 3 radnych".

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady .

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Basowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Jaworski 11-06-2003 11:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2003
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2003 11:44