Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała NR V/37/2003 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20.02.2003r. - w sprawie zniesienia dotychczasowego podziału gminy na jednostki pomocnicze, utworzenia nowych jednostek pomocniczych oraz nadania im


UCHWAŁA NR V/37/2003
RADY MIEJSKIEJ W RESKU
z dnia 20 lutego 2003r.

w sprawie zniesienia dotychczasowego podziału gminy na jednostki pomocnicze, utworzenia nowych jednostek pomocniczych oraz nadania im statutów


Na podstawie art.5 oraz art.35 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806/ Rada Miejska w Resku uchwala co następuje :

§ 1
Znosi się dotychczasowy podział gminy na jednostki pomocnicze ustanowiony uchwałą Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 1994 r. Nr V/43/94.

§ 2
Po przeprowadzeniu w dniach od 14 do 24 stycznia 2003 r. konsultacji z mieszkańcami gminy tworzy się 7 jednostek pomocniczych / sołectw /:
1/ Sołectwo Gardzin obejmujące miejscowości: Gardzin, Gozdno, Potuliny, Stara Dobrzyca, Sosnowo, Sosnówko, Prusim ;
2/ Sołectwo Starogard obejmujące miejscowości:
Starogard, Krosino, Mołstowo, Naćmierz, Przemysław ;
3/ Sołectwo Lubień Dolny obejmujące miejscowości:
Lubień Dolny, Bezmoście , Lubień Górny, Dorowo, Łagiewniki;
4/ Sołectwo Ługowina obejmujące miejscowości: Ługowina, Piaski, Święciechowo, Smólsko ;
5/ Sołectwo Łosośnica obejmujące miejscowości:
Łosośnica, Siwkowice, Sępólno, Taczały, Gozdziszewo, Miłogoszcz, Sienno, Żerzyno ;
6/ Sołectwo Łabuń Wielki obejmujące miejscowości: Łabuń Wielki, Iglice, Orzeszkowo, Stołążek, Porąbka;
7/ Sołectwo Policko obejmujące miejscowości:
Policko, Trzaski, Świekotki, Luboradz, Mokronos, Słowikowo, Komorowo, Łabuń Mały.

§ 3
1 .Nadaje się statuty jednostkom pomocniczym Gminy Resko o których mowa w § 2:
1/ załącznik Nr 1 - Sołectwo Gardzin;
2/ załącznik Nr 2 - Sołectwo Starogard;
3/ załącznik Nr 3 - Sołectwo Lubień Dolny;
4/ załącznik Nr 4 - Sołectwo Ługowina;
5/ załącznik Nr 5 - Sołectwo Łosośnica;
6/ załącznik Nr 6 - Sołectwo Łabuń Wielki;
7/ załącznik Nr 7 - Sołectwo Policko stanowiące załączniki do niniejszej uchwały od l do 7.
2. Statuty , o których mowa w ust. l określają organizację i zakres działania sołectw.

§ 4
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 1994r. Nr V/43/94 w sprawie podziału terenu gminy na sołectwa oraz utworzenia na terenie Reska dwóch rad osiedlowych.

§ 5
Tracą moc uchwały :
1/Nr IX/89/99 z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gardzin,
2/Nr IX/90/99 z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Iglice;
3/Nr IX/91/99 z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Komorowo ;
4/Nr IX/92/99 z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubień Dolny;
5/Nr IX/93/99 z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubień Górny;
6/ Nr IX/94/99 z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Luboradz;
7/ Nr IX/95/99 z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łabuń Mały;
8/Nr IX/96/99 z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łabuń Wielki;
9/ Nr IX/97/99 z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łosośnica;
10/ Nr IX/98/99 z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ługowina;
11/ Nr IX/99/99 z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Piaski;
12/Nr IX/100/99 z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Policko;
13/ Nr IX/101/99 z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Siwkowice;
14/ Nr IX/102/99 z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Starogard;
15/ Nr IX/103/99 z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sosnówko ;
16/ Nr IX/104/99 z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stara Dobrzyca;
17/ Nr IX/105/99 z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Taczały;
18/ Nr IX/106/99 z dnia 29 czerwca w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sosnowo.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Basowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Jaworski 11-06-2003 08:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2003
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2003 08:56