Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kompetencje Sekretarza Gminy - oraz Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

1) w zakresie sprawowania funkcji Sekretarza Gminy:

a) opracowywanie projektów zmian Regulaminu;

b) opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy;

c) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;

d) przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;

e) nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał;

f) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych;

g) koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych;

h) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami;

i) nadzór i koordynacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi;

j)udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

k) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza;

2) w zakresie spraw Urzędu Stanu Cywilnego

realizacja zadań wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i innych związanych z nimi przepisami oraz zadań wynikających z konwencji i umów międzynarodowych, a w szczególności:

a) rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów prowadzona w księgach stanu cywilnego;

b) prowadzenie spraw dotyczących innych zdarzeń, mających wpływ na stan cywilny osób –rozwody, separacja, przysposobienie itp.

c) sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,

d) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

e) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński zgodnie z przepisami kodeksu

rodzinnego i opiekuńczego,

f) wykonywanie zadań wynikających z konkordatu,

g) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych o zmianie imienia i nazwiska,

h) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie umiejscawiania, uzupełniania, prostowania,

odtwarzania treści aktów stanu cywilnego;

i) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński;

j) sporządzanie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy- testamenty alograficzne;

3) w zakresie świadczenia wychowawczego:

prowadzanie postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania  w tych sprawach decyzji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 21-01-2015 07:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 14-06-2019 07:37