Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA nr V/32/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia piejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Iglice i Potuliny 2015-02-20 13:22
dokument UCHWAŁA nr V/31/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 13 lutego 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Łabuń Wielki 2015-02-20 13:15
dokument UCHWAŁA nr V/3015 Rady Miejskiej w Resku z dnia 13 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/335/14 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 października 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Resko" 2015-02-20 13:14
dokument UCHWAŁA nr V/29/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Resku 2015-02-20 13:12
dokument UCHWAŁA nr V/28/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Resko do wspólnej realizacji zadania publicznego, będącego we właściwościach Województwa Zachodniopomorskiego 2015-02-20 13:11
dokument UCHWAŁA nr V/27/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 13 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Resko z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" na rok 2015 2015-02-20 13:08
dokument UCHWAŁA nr V/26/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 13 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2015 rok 2015-02-20 13:01
dokument UCHWAŁA nr V/25/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza 2015-02-20 12:57
dokument UCHWAŁA nr V/24/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2015 - 2023 2015-02-20 12:56
dokument UCHWAŁA nr V/23/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015r. 2015-02-20 12:55
dokument UCHWAŁA NR V/22/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych i innej formy wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 2015-02-20 12:53