Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA nr X/75/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 11 września 2015r w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 2015-09-25 09:16
dokument UCHWAŁA nr X/74/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 11 września 2015r zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2015-09-25 09:14
dokument UCHWAŁA nr X/73/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 11 września 2015r uchylająca uchwały Nr XXX/213/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 maja 2013r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi oraz Nr XXI1/154/12 Rady Miejskiej w Resku z dnia 19 października 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2015-09-25 09:12
dokument UCHWAŁA nr X/72/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 11 września 2015r zmieniająca uchwałę Nr XXX/215/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2015-09-25 09:10
dokument UCHWAŁA nr X/71/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 11 września 2015r zmieniająca uchwalę nr XXVlH/203/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomościach 2015-09-25 09:09
dokument UCHWAŁA nr X/70/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 11 września 2015r w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-09-25 09:07
dokument UCHWAŁA nr X/69/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 11 września 2015r w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki 2015-09-25 09:05
dokument UCHWAŁA nr X/68/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 11 września 2015r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2015-09-25 09:01
dokument UCHWAŁA nr X/67/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 11 września 2015r w sprawie współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku 2015-09-25 09:00
dokument UCHWAŁA nr X/66/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 11 września 2015r w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją projektu pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" 2015-09-25 08:53
dokument UCHWAŁA nr X/65/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 11 września 2015r w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania 2015-09-24 12:33
dokument UCHWAŁA nr X/64/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 11 września 2015r w sprawie poboru w drodze inkasa należności pieniężnych oraz ustalenia wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso 2015-09-24 12:33
dokument UCHWAŁA nr X/63/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 11 września 2015r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2015 - 2025 2015-09-24 12:31
dokument UCHWAŁA nr X/62/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 11 września 2015r w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r. 2015-09-24 12:28