Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała NR II/13/2002 Rady Miejskiej w Resku z dnia 02.12.2002r. - w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso


UCHWAŁA Nr II/13/2002
Rady Miejskiej w Resku
z dnia 2.12.2002r


w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 61, poz.558, Nr 113, poz.984 i Nr 153, poz.1271 / oraz art.14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.U. z 2002r.Nr 9, poz.84 i Nr 200, poz. 1683 / Rada Miejska w Resku uchwala co następuje :

§ 1
1. Ustala się podatek od posiadania psów w wysokości 28 zł. od jednego psa.
2. Podatku od posiadania psów nie pobiera się od osób mieszkających na wsi od jednego psa.

§ 2
Podatek płatny jest do końca drugiego kwartału roku podatkowego.

§ 3
1.Poboru podatku od posiadania psów dokonują na terenie wsi – sołtysi , otrzymując wynagrodzenie za inkaso z tytułu poboru podatku w wysokości 5% kwoty zainkasowanej.
2.Mieszkańcy miasta Reska podatek od posiadania psów uiszczają w kasie Urzędu w Resku .

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reska.

§ 5
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Resku Nr XXXI/314/2001 z dnia 16.10. 2001 roku w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso .

§ 6
Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2003 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego .


Przewodnicząca Rady Miejskiej
Basowska Barbara

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Jaworski 13-06-2003 09:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-06-2003
Ostatnia aktualizacja: - 13-06-2003 09:46