Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała NR IV/21/98 Rady Miejskiej w Resku z dnia 23.12.1998r. - w sprawie ustalenia opłaty prolągacyjnej

UCHWAŁA Nr IV/21/98
Rady Miejskiej
w Resku 23.12.1998r.


w sprawie ustalenia opłaty prolągacyjnej


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie terytorialnym tekst jednolity /Dz.U. Nr 13 poz. 74 z 1996r. z późniejszymi zmianami/, oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz.U. Nr 137, poz. 926 z 1997r. Rada Miejska w Resku uchwala co następuje:

§1
Ustala się opłatę prolongacyjną w wysokości podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego ustalonej przez Prezesa NBP z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu gminy.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy w Resku

§ 3
Traci moc uchwała Nr XXXII/294/98 z 14.04.1998r.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Resku.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Teresa Bas

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Jaworski 13-06-2003 10:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-06-2003
Ostatnia aktualizacja: - 13-06-2003 10:35