Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXVII/308/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 09.05.2018 w sprawie upoważnienia dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Resku 2019-04-11 08:40
dokument Uchwała Nr XXXVII/302/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 09.05.2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie maksymalnej wysokości pożyczek w roku budżetowym 2019-04-11 08:39
dokument Uchwała Nr XXXVII/301/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 09.05.2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2018 - 2032 2019-04-11 08:39
dokument Uchwała Nr XXXVII/317/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie wyrażenia stanowiska Rady 2018-06-04 09:06
dokument Uchwała Nr XXXVII/316/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy 2018-06-04 09:05
dokument Uchwała Nr XXXVII/315/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocnicznych gminy 2018-06-04 09:03
dokument Uchwała Nr XXXVII/314/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania 2018-06-04 09:02
dokument Uchwała Nr XXXVII/313/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy 2018-06-04 08:59
dokument Uchwała Nr XXXVII/312/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zniesienia dotychczasowego podziału gminy na jednostki pomocnicze, utworzenie nowych jednostek pomocniczych oraz nadania im statutów 2018-06-04 08:58
dokument Uchwała Nr XXXVII/311/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika 2018-06-04 08:57
dokument Uchwała Nr XXXVII/310/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół w Resku 2018-06-04 08:56
dokument Uchwała Nr XXXVII/309/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Starogardzie 2018-06-04 08:55
dokument Uchwała Nr XXXVII/307/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2018-06-04 08:54
dokument Uchwała Nr XXXVII/306/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęci nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom 2018-06-04 08:52
dokument Uchwała Nr XXXVII/305/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat za miejsca do pochowania zmarłych 2018-06-04 08:50
dokument Uchwała Nr XXXVII/304/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie wyznaczenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd 2018-06-04 08:49
dokument Uchwała Nr XXXVII/303/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łobeskiego 2018-06-04 08:48
dokument Uchwała Nr XXXVII/300/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2018 2018-06-04 08:47
dokument Uchwała Nr XXXVII/312/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zniesienia dotychczasowego podziału gminy na jednostki pomocnicze, utworzenia nowych jednostek pomocniczych oraz nadania im statutów 2018-06-04 08:30