Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXVIII/335/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Reska 2018-07-10 12:29
dokument Uchwała Nr XXXVIII/334/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 2018-07-10 12:31
dokument Uchwała Nr XXXVIII/333/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Resko 2018-07-10 12:26
dokument Uchwała Nr XXXVIII/332/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wystąpienia Gminy Resko z Lokalnego Funduszu Pożyczkowego Samorządowa Polska Resko Sp. z o.o. z siedzibą w Resku 2018-07-10 12:23
dokument Uchwała Nr XXXVIII/331/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat 2018-07-10 12:22
dokument Uchwała Nr XXXVIII/330/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych 2018-07-10 12:20
dokument Uchwała Nr XXXVIII/329/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Zachodniopomorskiego 2018-07-10 12:19
dokument Uchwała Nr XXXVIII/328/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu działań Gminy Resko w zakresie rozwoju turystyki 2018-07-10 12:18
dokument Uchwała Nr XXXVIII/327/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Resko 2018-07-10 12:17
dokument Uchwała Nr XXXVIII/326/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Resko 2018-09-10 09:47
dokument Uchwała Nr XXXVIII/325/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy 2018-07-10 12:14
dokument Uchwała Nr XXXVIII/324/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zniesienia dotychczasowego podziału gminy na jednostki pomocnicze, utworzenia nowych jednostek pomocniczych oraz nadania im statutów 2018-07-10 12:13
dokument Uchwała Nr XXXVIII/323/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania 2018-07-10 12:10
dokument Uchwała Nr XXXVIII/322/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok 2018-07-10 12:04
dokument Uchwała Nr XXXVIII/321/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2018-2032 2018-07-10 12:02
dokument Uchwała Nr XXXVIII/320/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r. 2018-07-10 12:01
dokument Uchwała Nr XXXVIII/319/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Reska z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok 2018-07-10 11:59
dokument Uchwała Nr XXXVIII/318/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Resko za 2017 rok 2018-07-10 11:57