Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XLI/367/18 Rady Miejskiej w Resku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Resko z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" 2019-01-02 07:31
dokument Uchwała Nr XLI/366/18 Rady Miejskiej w Resku w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2017 - 2021" 2019-01-02 07:30
dokument Uchwała Nr XLI/365/18 Rady Miejskiej w Resku w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie robót budowlanych przy zabydku wpisanym do rejestru zabytków 2019-01-02 07:29
dokument Uchwała Nr XLI/364/18 Rady Miejskiej w Resku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta służącej za podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2019 r. 2019-01-02 07:28
dokument Uchwała Nr XLI/363/18 Rady Miejskiej w Resku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2019-01-02 07:27
dokument Uchwała Nr XLI/362/18 Rady Miejskiej w Resku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok 2019-01-02 07:26
dokument Uchwała Nr XLI/361/18 Rady Miejskiej w Resku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2018 - 2032 2019-01-02 07:24
dokument Uchwała Nr XLI/360/18 Rady Miejskiej w Resku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r. 2019-01-02 07:23
dokument Uchwała Nr XLI/359/18 Rady Miejskiej w Resku w sprawie skargi wniesionej na działalność Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Resku 2019-01-02 07:23
dokument Uchwała Nr XLI/358/18 Rady Miejskiej w Resku w sprawie zaciągnięcia pożyczki 2019-01-02 07:22
dokument Uchwała Nr XLI/357/18 Rady Miejskiej w Resku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na ata 2018 - 2032 2019-01-02 07:21
dokument Uchwała Nr XLI/356/18 Rady Miejskiej w Resku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r. 2019-01-02 07:20