Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Reska 2019-01-02 07:53
dokument Uchwała Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie rzyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Resko 2019-01-02 07:55
dokument Uchwała Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia delegata Gminy Resko w skład Zgromadzenia Związku - "Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego" z siedziba w Złocieńcu 2019-01-02 07:49
dokument Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie [pdwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 2019-01-02 07:47
dokument Uchwała Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności wych gruntów 2019-01-02 07:45
dokument Uchwała Nr II/10/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność gminy 2019-01-02 07:40
dokument Uchwała Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji niepublicznych przeszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego przowadzonym na terenie Gminy Resko przez osoby fizyczne i prawne oraz ustalenia trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania 2019-01-02 07:39
dokument Uchwała Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2018 - 2032 2019-01-02 07:37
dokument Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r. 2019-01-02 07:36
dokument Uchwała Nr II/6/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Resku 2019-01-02 07:35
dokument Uchwała Nr II/5/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Resku 2019-01-02 07:35