Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z   R E S K A  Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Reska.

O G Ł O S Z E N I E

B U R M I S T R Z   R E S K A 

 

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Reska.

 

            Nieruchomości niezabudowane oznaczone numerami geodezyjnymi 132/1, 132/3, 132/4, 132/5 i 133/2 o łącznej powierzchni 1997 m2  położone w mieście Resko, posiadające księgę wieczystą nr SZ1L/00023143/7. Nieruchomości niezabudowane, kształt – prawie regularny, prostokątny, korzystny. Konfiguracja terenu działki – płaska. Dojazd do nieruchomości stanowi droga asfaltowa. Nieruchomość posiada uzbrojenie niepełne: sieć elektroenergetyczna, kanalizacja. Pozostałe sieci: woda, gaz znajdują się w sąsiednich działkach. Sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami: obiekty usługowo -handlowe i użyteczności publicznej. Działki leżą pomiędzy ulicami: Środkowa, Szczecińska i Woj. Polskiego. Brak planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w SUiKZP Gminy Resko. Działki: 132/3, 132/5, 133/2  posiadają uwarunkowania i kierunki: grunty rolne małożyzne i nieużytki, nieużytkowane inne grunty; stanowisko archeologiczne W-III, nr 149 – Resko, stan. 8 (AZP:23-14/85) oraz teren starego miasta wpisany do rejestru zabytków pod nr 78 decyzją z 27.02.1956r. Znak Kl.V-0/62/56; 1.1 RESKO – strefa zabudowy wielofunkcyjnej; projektowana strefa „A” ochrony konserwatorskiej.

Działki: 132/1, 132/4 posiadają uwarunkowania i kierunki : zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupełniającymi; grunty rolne małożyzne i nieużytki, nieużytkowane inne grunty; stanowisko archeologiczne W-III, nr 149 – Resko, stan. 8 (AZP:23-14/85) oraz teren starego miasta wpisany do rejestru zabytków pod nr 78 decyzją z 27.02.1956r., znak Kl.V-0/62/56; 1.1 RESKO – strefa zabudowy wielofunkcyjnej; projektowana strefa „A” ochrony konserwatorskiej.

Dla terenu działek nr 132/1, 132/3, 132/4, 132/5, i 133/2 została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr 60 z dnia 18.11.2004r. dla inwestycji polegającej na budowie 10 budynków usługowo-mieszkaniowych w zabudowie pierzejowej.

 

            Cena wywoławcza  -  578.000,00 zł + podatek VAT 23%.

 

Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej, tj. 115.600,00 złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.01.2020 roku o godz. 1200  w siedzibie tut. Urzędu   pok. Nr 7.

 

Wadium  należy wpłacić do dnia 17.01.2020r. (włącznie) na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Resku 91937600010050651520030007 Bank Spółdzielczy Gryfice O/Resko.  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłata wadium oznacza potwierdzenie zapoznania się z załącznikiem do ogłoszenia będącego integralną częścią ogłoszenia o przetargu – projekt aktu notarialnego, w którym zawarto wytyczne co do terminów i sposobu zagospodarowania przedmiotowych nieruchomości, do pobrania na stronie http://bip.resko.pl/strony/menu/40.dhtml

Wpłata wadium oznacza zgodę na zawarcie aktu notarialnego o załączonej treści w razie wygrania przetargu.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwo do reprezentowania. Wypis z rejestru sądowego powinien być wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą przeprowadzenia przetargu.                       

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub  zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni, za wyjątkiem uczestnika, który przetarg wygrał.

Uczestnikowi wygrywającemu przetarg wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.

           

            Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokonała wymaganej wpłaty ceny w terminie wyznaczonym przez sprzedającego  lub nie stawi się bez wcześniejszego uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uzyskana cena nieruchomości płatna jest jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.

Wszelkie koszty notarialne i sądowe pokrywa kupujący.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia.

 

 

Resko 14.11.2019r.                                                             

                                                                                                    Burmistrz Reska

 

                                                                                               Arkadiusz Czerwiński

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 14-11-2019 12:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2019
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2019 12:13