Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE PUBLICZNE Zawiadamiam, że w dniu 8 marca 2023 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn: "informacje o postępowaniach administracyjnych" o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą na działce nr ew. 48/6 obręb ewidencyjny 0026 Ługowina, gmina Resko, powiat łobeski, woj.zachodniopomorskie" Mateusz Jaworski 2023-03-08 08:00:51
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 Łukasz Sobis 2023-03-08 07:23:30
ZARZĄDZENIE Nr 727/2023 Burmistrza Reska z dnia 2 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego oraz Pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Resku Mateusz Jaworski 2023-03-07 08:20:43
ZARZĄDZENIE Nr 727/2023 Burmistrza Reska z dnia 2 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego oraz Pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Resku Mateusz Jaworski 2023-03-07 08:18:06
Zarządzenie Nr 700/2023 Burmistrza Reska z dnia 2 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego oraz Pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Resku Mateusz Jaworski 2023-03-07 08:16:48
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: "Rozbudowa budynku szkoły o szyb windowy oraz przebudowa elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu" , inwestycja na terenie działki nr ewid. 274/1 obręb Resko Mateusz Jaworski 2023-03-06 10:08:57
Mateusz Jaworski 2023-03-02 22:01:07
Mateusz Jaworski 2023-03-02 21:58:35
Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzys (zakładka menu) Mateusz Jaworski 2023-03-02 21:57:44
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego (zakładka menu) Mateusz Jaworski 2023-03-02 21:57:03
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego (zakładka menu) Mateusz Jaworski 2023-03-02 21:55:59
wykaz planowanych i istniejących inwestycji dla których wydano decyzję środowiskową (zakładka menu) Mateusz Jaworski 2023-02-28 12:15:49
informacja o lobbingu (zakładka menu) Mateusz Jaworski 2023-02-28 12:15:06
Mateusz Jaworski 2023-02-28 12:05:43
Wykaz wydanych decyzji Mateusz Jaworski 2023-02-28 12:05:35
wykaz planowanych i istniejących inwestycji na terenie gminy Resko, dla których wydano decyzję środo (zakładka menu) Mateusz Jaworski 2023-02-28 12:05:00
Mateusz Jaworski 2023-02-28 11:46:27
Informacja lobbing Mateusz Jaworski 2023-02-28 11:46:17
informacja o działaniach podejmowanych wobec Burmistrza Reska i Rady Miejskiej w Resku przez podmiot (zakładka menu) Mateusz Jaworski 2023-02-28 11:45:16
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Resko Mateusz Jaworski 2023-02-28 09:49:05
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Stara Dobrzyca, gm. Resko Mateusz Jaworski 2023-02-28 09:32:34
- dokument usunięty Mateusz Jaworski 2023-02-23 10:40:19
PROTOKÓŁ XXXVI/2023 Z SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY MIEJSKIEJ W RESKU Z DNIA 17 stycznia 2023 r. Mateusz Jaworski 2023-02-23 10:40:09
2023 Mateusz Jaworski 2023-02-23 10:39:43
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach orzekająca o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 20 w obrębie Siwkowice, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2023-02-22 14:19:26
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach orzekająca o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 20 w obrębie Siwkowice, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2023-02-22 14:19:00
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach orzekająca o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 20 w obrębie Siwkowice, gmina Resko" - dokument usunięty Mateusz Jaworski 2023-02-22 14:18:25
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach orzekająca o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 20 w obrębie Siwkowice, gmina Resko" - dokument usunięty Mateusz Jaworski 2023-02-22 14:16:25
Działając na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz.1029), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 21 lutego 2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed- sięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 20 w obrębie Siwkowice, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2023-02-22 14:15:38
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE W dniu 22 lutego 2023 r. zawiadamiam, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn: "informacje o postępowaniach administracyjnych" o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą na działce nr ew. 48/6 obręb ewidencyjny 0026 Ługowina, gmina Resko, powiat łobeski, woj. zachodniopomorskie" Mateusz Jaworski 2023-02-22 13:02:41
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE W dniu 22 lutego 2023 r. zawiadamiam, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn: "informacje o postępowaniach administracyjnych" o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Porąbka o łącznej mocy do 140 MW zlokalizowanej w gminie Resko, powiat łobeski, woj. zachodniopomorskie" Mateusz Jaworski 2023-02-22 08:28:00
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE W dniu 22 lutego 2023 r. , zawiadamiam w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pismaw BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn:- "informacje o postępowaniach administracyjnych", o ustanowieniu stron postępowania w postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Porąbka o łącznej mocy do 140 MW zlokalizowanej w gminie Resko, powiat łobeski, woj. zachodniopomorskie" Mateusz Jaworski 2023-02-22 08:26:47
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE W dniu 22 lutego 2023 r. , zawiadamiam w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce "informacje o postępowaniach administracyjnych" - strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Porąbka o łącznej mocy do 140 MW zlokalizowanej w gminie Resko, powiat łobeski, woj. zachodniopomorskie" Mateusz Jaworski 2023-02-22 08:25:18
Informacja z wykonania budżetu Gminy Resko za IV kwartał 2022r Łukasz Sobis 2023-02-21 11:00:15
Mateusz Jaworski 2023-02-10 09:11:26
Mateusz Jaworski 2023-02-10 09:10:42
Program Ochrony Środowiska (zakładka menu) Mateusz Jaworski 2023-02-10 09:08:08
Mateusz Jaworski 2023-02-10 09:07:32
Wnioski (zakładka menu) Mateusz Jaworski 2023-02-10 08:57:23
Gminna Ewidencja Zabytków (zakładka menu) Mateusz Jaworski 2023-02-10 08:51:31