Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument uchwała nr XXXV/257/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2013 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkocholowych i narkomanii na 2013r. 2013-11-18 09:12
dokument uchwała nr XXXV/256/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2013 w sprawie przystąpienia do porządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trasy przebiegu napowietrznej lini elektroenergetycznej 110 kV oraz zmiany uchwały Nr XXX/225/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 maja 2013r. 2013-11-18 09:11
dokument uchwała nr XXXV/255/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2013 w sprawie umorzenia zależności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 2013-11-18 09:09
dokument uchwała nr XXXV/254/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2013 w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom 2013-11-18 09:08
dokument uchwała nr XXXV/253/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2013 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 2013-11-18 09:05
dokument uchwała nr XXXV/252/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2013 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2013-11-18 09:02
dokument uchwała nr XXXV/251/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2013 w sprawie obniżenia średniej ceny zakupu 1q żyta służącej za podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2014r. 2013-11-18 09:02
dokument uchwała nr XXXV/250/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2013 w sprawie zmiany w programie gospodarczym pn. "Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Resko na Lata 2004 - 2007" 2013-11-18 09:00
dokument uchwała nr XXXV/249/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2013 - 2022 2013-11-18 08:59
dokument uchwała nr XXXV/248/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2013 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2013 r. 2013-11-18 08:58