Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA Nr II/15/14 RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia deleganta Gminy Resko w skład Zgromadzenia - "Związku Miasta i Gminy Pojezierza Drawskiego" z siedzibą w Złocieńcu 2014-12-22 14:23
dokument UCHWAŁA Nr II/14/14 RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza 2014-12-22 14:22
dokument UCHWAŁA Nr II/13/14 RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2015 rok 2014-12-22 14:21
dokument UCHWAŁA Nr II/12/14 RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia 17 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Resko 2014-12-22 14:20
dokument UCHWAŁA Nr II/11/14 RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Resko z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" na rok 2015 2014-12-22 14:18
dokument UCHWAŁA Nr II/10/14 RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia składu oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Resku 2014-12-22 14:17
dokument UCHWAŁA Nr II/9/14 RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia składów osobowych oraz Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Resku 2014-12-22 14:16
dokument UCHWAŁA Nr II/8/14 RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Resko w skład Zgromadzenia Związku - Celowego Związku Gminy R-XXI z siedzibą w Nowogardzie 2014-12-22 14:15
dokument UCHWAŁA Nr II/7/14 RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy 2014-12-22 14:13
dokument UCHWAŁA Nr II/6/14 RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2014 - 2023 2014-12-22 14:13
dokument UCHWAŁA Nr II/5/14 RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r. 2014-12-22 14:12
dokument UCHWAŁA Nr II/4/14 RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2015 - 2023 2014-12-22 14:11
dokument UCHWAŁA Nr II/3/14 RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Resko na rok 2015 2014-12-22 14:09