Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA nr XI/76/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 października 2015r w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 r. 2015-11-18 11:33
dokument UCHWAŁA nr XI/77/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 października 2015r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2015 - 2025 2015-11-18 11:33
dokument UCHWAŁA nr XI/78/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 października 2015r w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Resko z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" na rok 2016 2015-11-18 11:32
dokument UCHWAŁA nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 października 2015r w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Łobez, w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego, związanego ze świadczeniem usług specjalistycznych dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo 2015-11-18 11:29
dokument UCHWAŁA nr XI/80/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 października 2015r w sprawie poboru w drodze inkaso należności pieniężnych oraz ustalenia wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso 2015-11-18 11:26
dokument UCHWAŁA nr XI/81/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 października 2015r zmieniająca uchwałę nr XXVIII/2003/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości 2015-11-18 11:21
dokument UCHWAŁA nr XI/82/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 października 2015r zmieniająca uchwałę Nr XXX/215/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2015-11-18 07:53
dokument UCHWAŁA nr XI/83/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 października 2015r zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2015 rok 2015-11-18 07:51
dokument UCHWAŁA nr XI/84/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 października 2015r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2015-11-18 11:27
dokument UCHWAŁA nr XI/85/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 października 2015r w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta służącego za podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2016 r. 2015-11-18 07:45
dokument UCHWAŁA nr XI/86/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 października 2015r w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2015-11-18 07:44
dokument UCHWAŁA nr XI/87/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 października 2015r w sprawie ustalenia stawek podatku os środków transportowych 2015-11-18 07:43
dokument UCHWAŁA nr XI/88/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 października 2015r w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na 2016 rok 2015-11-18 07:43