Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXI/149/16 Rady Miejskiej w Resku z dnia 13 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli 2016-11-09 09:10
dokument Uchwała nr XXI/148/16 Rady Miejskiej w Resku z dnia 13 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa należności pieniężnych oraz ustalenia wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso 2016-11-08 09:44
dokument Uchwała nr XXI/147/16 Rady Miejskiej w Resku z dnia 13 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zarządzanie poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określanie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2016-11-08 09:43
dokument Uchwała nr XXI/146/16 Rady Miejskiej w Resku z dnia 13 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Resko na lata 2015 - 2020" 2016-11-08 11:44
dokument Uchwała nr XXI/145/16 Rady Miejskiej w Resku z dnia 13 października 2016 r. uchylająca uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Resko" i przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2016-11-08 09:39
dokument Uchwała nr XXI/144/16 Rady Miejskiej w Resku z dnia 13 października 2016 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Resko z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" na rok 2017 2016-11-08 09:36
dokument Uchwała nr XXI/143/16 Rady Miejskiej w Resku z dnia 13 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją projektu pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" 2016-11-08 09:33
dokument Uchwała Nr XXI/142/16 Rady Miejskiej w Resku z dnia 13 października 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2016-2026 2016-10-20 14:45
dokument Uchwała Nr XXI/141/16 Rady Miejskiej w Resku z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 2016-10-20 14:46