Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXV/206/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia sieci komunikacyjnej, na której planowane jest wykonanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Resko w gminnych przewozach pasażerskich 2017-03-20 08:15
dokument Uchwała Nr XXV/205/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych i innej formy wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 2017-03-20 08:13
dokument Uchwała Nr XXV/204/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017 r. w sprawi ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których Gmina Resko jest organem prowadzącym 2017-03-20 08:11
dokument Uchwała Nr XXV/203/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 2017-03-20 08:10
dokument Uchwała Nr XXV/202/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Resko 2017-03-20 08:09
dokument Uchwała Nr XXV/201/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu 2017-03-20 08:07
dokument Uchwała Nr XXV/200/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2017-03-20 08:06
dokument Uchwała Nr XXV/199/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa należności pieniężnych oraz ustalenia wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso 2017-03-20 08:04
dokument Uchwała Nr XXV/198/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Resko 2017-03-20 08:02
dokument Uchwała Nr XXV/197/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Resko 2017-03-20 08:03
dokument Uchwała Nr XXV/196/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW 2017-03-20 07:59
dokument Uchwała Nr XXV/195/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 2017-03-20 07:58
dokument Uchwała Nr XXV/194/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2017 - 2032 2017-03-20 07:58
dokument Uchwała Nr XXV/193/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 r. 2017-03-20 07:56