Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXI/260/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 - 2020" 2017-11-13 07:33
dokument Uchwała Nr XXXI/259/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Resko o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie Gminy Resko będących w zarządzie Nadleśnictwa Resko 2017-11-13 07:32
dokument Uchwała Nr XXXI/258/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Resko 2017-11-13 07:29
dokument Uchwała Nr XXXI/257/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Resko 2017-11-13 07:28
dokument Uchwała Nr XXXI/256/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Smólsko i Pisaki 2017-11-13 07:27
dokument Uchwała Nr XXXI/255/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2017-11-13 07:26
dokument Uchwała Nr XXXI/254/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Resko na stałe obwody głosowania, ustalenie ich granic i numerów oraz siedzib obwodowej komisji wyborczych 2017-11-13 07:25
dokument Uchwała Nr XXXI/253/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 2017-11-13 07:23
dokument Uchwała Nr XXXI/252/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 2017-11-13 07:23
dokument Uchwała Nr XXXI/251/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta służącej za podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2018 r. 2017-11-13 07:22
dokument Uchwała Nr XXXI/250/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2017-11-13 07:21
dokument Uchwała Nr XXXI/249/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zniesienia dotychczasowego podziału gminy na jednostki pomocnicze, utworzenia nowych jednostek pomocniczych oraz nadania im statutów 2017-11-13 07:20
dokument Uchwała Nr XXXI/248/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok 2017-11-13 07:18
dokument Uchwała Nr XXXI/247/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2017 - 2032 2017-11-13 07:16
dokument Uchwała Nr XXXI/246/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 r. 2017-11-13 07:14