Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok. 2019-04-24 07:35
dokument Uchwała Nr V/50/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 2019-04-24 07:33
dokument Uchwała Nr V/49/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów 2019-04-24 07:32
dokument Uchwała Nr V/48/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu 2019-04-24 07:31
dokument Uchwała Nr V/47/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Resku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Resku 2019-04-24 07:30
dokument Uchwała Nr V/46/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Resku 2019-04-24 07:28
dokument Uchwała Nr V/45/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2019-04-24 07:27
dokument Uchwała Nr V/44/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie planu pofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli 2019-04-24 07:26
dokument Uchwała Nr V/43/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją projektu pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II" 2019-04-24 07:24
dokument Uchwała Nr V/42/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 2019-04-24 07:23
dokument Uchwała Nr V/41/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2019 - 2032 2019-04-24 07:21
dokument Uchwała Nr V/40/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r. 2019-04-24 07:20