Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Sesja Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2019 r. - KATALOG -
katalog Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2019 r. - KATALOG -
katalog Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 października 2019 r. - KATALOG -
katalog Sesja Rady Miejskiej z dnia 07 października 2019 r. - KATALOG -
katalog Sesja Rady Miejskiej z dnia 04 września 2019 r. - KATALOG -
katalog Sesja Rady Miejskiej z dnia 19 czerwca 2019 r. - KATALOG -
katalog Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2019 r. - KATALOG -
katalog Sesja Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2019 r. - KATALOG -
dokument Uchwała Nr IV/39/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Resko na 2019 r." 2019-02-06 07:52
dokument Uchwała Nr IV/38/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 stycznia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 2019-02-06 07:50
dokument Uchwała Nr IV/37/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie skargi wniesionej na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Resku 2019-02-06 07:48
dokument Uchwała Nr IV/36/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie rozpatrzenia wniosku 2019-02-06 07:47
dokument Uchwała Nr IV/35/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Resko 2019-02-06 07:46
dokument Uchwała Nr IV/34/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Resku na 2019 r. 2019-02-06 07:45
dokument Uchwała Nr IV/33/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Resku na 2019 r. 2019-02-06 07:44
dokument Uchwała Nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2019-02-06 07:38
dokument Uchwała Nr IV/31/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki 2019-02-06 07:37
dokument Uchwała Nr IV/30/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łobeskiemu 2019-02-06 07:35
dokument Uchwała Nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie maksymalnej wysokości pożyczek w roku budżetowym 2019-02-06 07:34
dokument Uchwała Nr IV/28/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie uchylenia ichwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających roku 2018 2019-02-06 07:34
dokument Uchwała Nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2019 - 2023 2019-02-06 07:33
dokument Uchwała Nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Resko na 2019 r. 2019-02-06 07:32