Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XII/106/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania 2020-01-21 10:24
dokument Uchwała Nr XII/105/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 2020-01-21 10:19
dokument Uchwała Nr XII/104/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zniesienia dotychczasowego podziału gminy na jednostki pomocnicze, utworzenie nowych jednostek pomocniczych oraz nadania im statutów 2020-01-21 10:17
dokument Uchwała Nr XII/103/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Resko z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020" 2020-01-21 10:16
dokument Uchwała Nr XII/102/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Resko na 2020 r." 2020-01-21 10:14
dokument Uchwała Nr XII/101/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2020-01-21 10:13
dokument Uchwała Nr XII/100/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 2020-01-21 10:11
dokument Uchwała Nr XII/99/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2019 - 2032 2020-02-06 13:12
dokument Uchwała Nr XII/98/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r. 2020-01-21 10:05
dokument Uchwała Nr XII/97/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Resko na lata 2020 - 2033 2020-02-06 13:14
dokument Uchwała Nr XII/96/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Resko na rok 2020 2020-01-21 10:11