Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XIV/128/20 Rady Miejskiej w Resku z dnia 12 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym 2020-06-01 07:44
dokument Uchwała Nr XIV/125/20 Rady Miejskiej w Resku z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2020-06-01 07:42
dokument Uchwała Nr XIV/124/20 Rady Miejskiej w Resku z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia delegata Gminy Resko w skład Zgromadzenia Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej 2020-06-01 07:40
dokument Uchwała Nr XIV/123/20 Rady Miejskiej w Resku z dnia 12 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych 2020-06-01 07:39
dokument Uchwała Nr XIV/122/20 Rady Miejskiej w Resku z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Resko na rok szkolny 2019/2020 2020-06-01 07:38
dokument Uchwała Nr XIV/121/20 Rady Miejskiej w Resku z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Resku 2020-06-01 07:35
dokument Uchwała Nr XIV/120/20 Rady Miejskiej w Resku z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Resko na lata 2020 - 2033 z perspektywą na rok 2027" 2020-06-01 07:36
dokument Uchwała Nr XIV/119/20 Rady Miejskiej w Resku z dnia 12 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok 2020-06-01 07:33
dokument Uchwała Nr XIV/117/20 Rady Miejskiej w Resku z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 r. 2020-06-01 07:32
dokument Uchwała Nr XIV/118/20 Rady Miejskiej w Resku z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2020 - 2033 2020-06-01 07:30
dokument Uchwała Nr XIV/127/20 Rady Miejskiej w Resku z dnia 12 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 2020-05-28 10:14
dokument Uchwała Nr XIV/126/20 Rady Miejskiej w Resku z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2020-05-28 10:12