Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument uchwała nr XXX/225/2013 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 maja 2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Resko dla linii elektroenergetycznej 110 kV 2013-11-27 13:36
dokument Uchwała Nr XXX/224/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Prusim, Policko, Łabuń Mały, Gardzin i Lubień Dolny w gminie Resko dla lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej 2013-06-14 08:29
dokument Uchwała Nr XXX/223/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Resko" 2013-06-14 08:20
dokument UCHWAŁA Nr XXX/222/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym 2013-06-14 08:16
dokument UCHWAŁA Nr XXX/221/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 maja 2013r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego 2013-06-14 08:14
dokument UCHWAŁA Nr XXX/220/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Resko 2013-06-14 08:12
dokument UCHWAŁA Nr XXX/219/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Resko 2013-06-14 08:09
dokument UCHWAŁA Nr XXX/218/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Resko 2013-06-14 08:09
dokument UCHWAŁA Nr XXX/217/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Resko 2013-06-14 08:07
dokument UCHWAŁA Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 maja 2013r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Resko 2013-06-14 08:06
dokument UCHWAŁA Nr XXX/212/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany w programie gospodarczym pn. "Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Resko na Lata 2004-2007" 2013-06-14 08:05
dokument UCHWAŁA Nr XXX/215/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 2013-06-14 08:01
dokument UCHWAŁA Nr XXX/214/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 maja 2013r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki 2013-06-14 07:57
dokument UCHWAŁA Nr XXX/213/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 maja 2013r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 2013-06-14 07:55
dokument UCHWAŁA NR XXX/211/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 2013-06-14 07:52
dokument UCHWAŁA NR XXX/210/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 2013-06-14 07:52
dokument Uchwała NrXXX/209/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2013 - 2022 2013-06-27 12:29