Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała nr XXII/165/16 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat 2017-01-03 10:41
dokument UCHWAŁA nr XXII/153/16 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Resko przez osoby fizyczne i prawne oraz ustalenia zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania 2016-12-20 07:37
dokument Uchwała Nr XXII/164/16 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu 2016-12-14 23:45
dokument Uchwała Nr XXII/163/16 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie oponii popirającej budowę drogi ekspresowej S6 zgodnie z ustalonym harmonogramem 2016-12-14 23:39
dokument Uchwała Nr XXII/162/16 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Resko na lata 2015 - 2020" 2017-03-16 07:55
dokument Uchwała Nr XXII/161/16 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zniesienia dotychczasowego podziału gminy na jednostki pomocnicze, utworzenie nowych jednostek pomocniczych oraz nadania im statutów 2016-12-14 23:36
dokument Uchwała Nr XXII/160/16 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Resko z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" na rok 2017 2016-12-14 23:35
dokument Uchwała Nr XXII/159/16 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 2016-12-14 23:33
dokument Uchwała Nr XXII/158/16 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej 2016-12-14 23:32
dokument Uchwała Nr XXII/157/16 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2016-12-14 23:31
dokument Uchwała Nr XXII/156/16 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta służącej za podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2017 r. 2016-12-14 23:30
dokument Uchwała Nr XXII/155/16 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2016-12-14 23:29
dokument Uchwała Nr XXII/154/16 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok 2016-12-14 23:28
dokument Uchwała Nr XXII/152/16 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2016 - 2026 2016-12-14 23:25
dokument Uchwała Nr XXII/151/16 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2016 r. 2016-12-14 23:24
dokument Uchwała Nr XXII/150/16 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Starogardzie 2016-12-14 23:23