Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXXIII/286/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznej przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Resko przez osoby fizyczne i prawne oraz ustalenia trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2018-01-12 08:08
dokument Uchwała Nr XXXIII/285/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok 2018-01-12 08:06
dokument Uchwała Nr XXXIII/284/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Resko od Powiatu Łobeskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi 2018-01-12 08:05
dokument Uchwała Nr XXXIII/283/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat 2018-01-12 08:04
dokument Uchwała Nr XXXIII/282/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonywanie darowizny nieruchomości 2018-01-12 08:02
dokument Uchwała Nr XXXIII/281/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Resko w latach 2018 - 2022 2018-01-12 08:00
dokument Uchwała Nr XXXIII/280/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Resko na 2018 r." 2018-01-12 07:59
dokument Uchwała Nr XXXIII/279/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Resku na 2018 r. 2018-01-12 07:57
dokument Uchwała Nr XXXIII/278/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Resku na 2018 r 2018-01-12 07:56
dokument Uchwała Nr XXXIII/277/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2017 - 2032 2018-01-12 07:56
dokument Uchwała Nr XXXIII/276/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 r. 2018-01-12 07:54
dokument Uchwała Nr XXXIII/275/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Resko na lata 2018 - 2032 2018-01-12 07:53
dokument Uchwała Nr XXXIII/274/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Resko na rok 2018 2018-01-12 07:52
dokument Uchwała Nr XXXIII/273/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających roku 2017 r. 2018-01-12 07:51
dokument Uchwała Nr XXXIII/272/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomani na 2018 rok. 2018-01-12 07:50