Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr X/87/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie utworzenia "Centrum Usług Społecznych w Resku" 2019-11-22 11:18
dokument Uchwała Nr X/86/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Resko na lata 2019 - 2021 2019-11-22 11:15
dokument Uchwała Nr X/85/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Nowogard dotyczącego projektu lasów ochronnych położonych na terenie gminy Resko będących w zarządzie Nadleśnictwa Nowogard 2019-11-22 11:14
dokument Uchwała Nr X/84/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Resko z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rol 2020" 2019-11-22 11:13
dokument Uchwała Nr X/83/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Resku 2019-11-22 11:11
dokument Uchwała Nr X/82/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenia Gminy Resko przez osoby fizyczne i prawne oraz ustalenia trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania 2019-11-22 11:09
dokument Uchwała Nr X/81/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta służącej za podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2020 r. 2019-11-22 11:07
dokument Uchwała Nr X/80/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2019-11-22 11:06
dokument Uchwała Nr X/79/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok. 2019-11-22 11:05
dokument Uchwała Nr X/78/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2019 - 2032 2019-11-22 11:04
dokument Uchwała Nr X/77/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r. 2019-11-22 11:03