Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XI/95/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy Resko na lata 2016 - 2020 2019-12-09 08:38
dokument Uchwała Nr XI/94/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie skargi na Burmistrza Reska 2019-12-09 08:36
dokument Uchwała Nr XI/93/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 listopada 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne oraz ustalenia czynszu za te lokale 2019-12-09 08:35
dokument Uchwała Nr XI/92/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia Centrum Usług Społecznych w Resku do realizacji zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2019-12-09 08:33
dokument Uchwała Nr XI/91/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprzawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok. 2019-12-09 08:32
dokument Uchwała Nr XI/90/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 2019-12-09 08:30
dokument Uchwała Nr XI/89/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2019-12-09 08:28
dokument Uchwała Nr XI/88/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2019 - 2032 2019-12-09 08:27
dokument Uchwała Nr XI/87/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r. 2019-12-09 08:26