Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadamiam, że w dniu 11 stycznia 2020 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "informacje" i dalej w podzakładce pn: "ochrona środowiska" o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektowanej zmiany przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 240 w miejscowości Policko, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2021-01-11 14:30:45
podaję do publicznej wiadomości ogłoszenie o wydaniu w dniu 8 stycznia 2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektowanej zmiany przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 240 w miejscowości Policko, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2021-01-11 14:29:23
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Resko Mateusz Jaworski 2021-01-11 11:08:32
Strategia rozwoju i Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Resko (zakładka menu) Mateusz Jaworski 2021-01-11 11:07:33
Mateusz Jaworski 2021-01-11 09:23:15
Obwieszczenie - o wydaniu decyzji potwierdzającej następstwo prawne Mateusz Jaworski 2021-01-08 15:12:11
Mateusz Jaworski 2021-01-08 11:30:53
Uchwała Nr XVIII/154/2020 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów Mateusz Jaworski 2021-01-08 11:30:46
sposób i zakres świadczenia usług (zakładka menu) Mateusz Jaworski 2021-01-08 11:28:50
Mateusz Jaworski 2021-01-08 11:27:55
Mateusz Jaworski 2021-01-08 11:25:42
Uchwała Nr XVIII/156/20 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi osoby kompostujące bioodpady w kompostowniku przydomowym Mateusz Jaworski 2021-01-08 11:25:30
Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób kompostujących bioodpady (zakładka menu) Mateusz Jaworski 2021-01-08 11:21:22
Uchwała Nr XVIII/162/20 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki Mateusz Jaworski 2021-01-08 11:20:18
Uchwała Nr XVIII/157/20 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2020 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki Mateusz Jaworski 2021-01-08 11:19:01
UCHWAŁA NR XVI/142/20 RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty Mateusz Jaworski 2021-01-08 11:16:36
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe i nie zamieszkałe (zakładka menu) Mateusz Jaworski 2021-01-08 11:15:31
Mateusz Jaworski 2021-01-08 11:13:54
Mateusz Jaworski 2021-01-08 11:03:00
Uchwała Nr XVIII/155/20 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2020 r. w sprawie chwalenia regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Resku Mateusz Jaworski 2021-01-08 11:02:53
Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zakładka menu) Mateusz Jaworski 2021-01-08 11:00:45
Uchwała Nr XVIII/153/20 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Resko Mateusz Jaworski 2021-01-08 10:59:18
Uchwała Nr XVIII/153/20 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2020 r. w sprawieu - dokument usunięty Mateusz Jaworski 2021-01-08 10:58:19
Uchwała Nr XVIII/153/20 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2020 r. w sprawieu - dokument usunięty Mateusz Jaworski 2021-01-08 10:58:06
Budowa boiska sportowego w miejscowości Starogard, Gmina Resko Łukasz Sobis 2021-01-07 15:10:44
Budowa boiska sportowego w miejscowości Starogard, Gmina Resko Łukasz Sobis 2021-01-07 15:10:34
ZARZĄDZENIE w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Mateusz Jaworski 2021-01-07 13:58:47
struktura organizacyjna Mateusz Jaworski 2021-01-07 09:40:36
Budowa boiska sportowego w miejscowości Starogard, Gmina Resko Łukasz Sobis 2020-12-31 13:07:15
Budowa boiska sportowego w miejscowości Starogard, Gmina Resko Łukasz Sobis 2020-12-31 13:06:56
Zapytanie ofertowe na prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2020-12-31 12:52:10
Dostawy artykułów biurowych w roku 2021 Łukasz Sobis 2020-12-30 14:12:48
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w latach 2021-2023 Łukasz Sobis 2020-12-29 15:05:28
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w latach 2021-2023 Łukasz Sobis 2020-12-29 13:45:51
Zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2020 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "informacje" i dalej w podzakładce pn: "ochrona środowiska" o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 10, w obrębie Łabuń Mały w gminie Resko" Mateusz Jaworski 2020-12-29 13:26:53
Zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2020 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce ewid. nr 248/2 obręb Policko" Mateusz Jaworski 2020-12-29 12:41:29
Zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2020 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "informacje" i dalej w podzakładce pn: "ochrona środowiska" o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektowanej zmiany przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 124, 131, 135, 381/4 w miejscowości Policko" Mateusz Jaworski 2020-12-29 12:23:13
podaję do publicznej wiadomości ogłoszenie o wydaniu w dniu 28 grudnia 2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektowanej zmiany przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 124, 131, 135, 381/4 w miejscowości Policko" Mateusz Jaworski 2020-12-29 12:21:45
Zapytanie ofertowe na prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2020-12-29 12:19:22
Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na realizację w roku 2021 zadania publicznego pod nazwą "Sport w Gminie Resko - Karate Kyokushin" Łukasz Sobis 2020-12-29 11:34:45