Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument uchwała nr XXXIX/305/14 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 marca 2014 w sprawie miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego dla trasy przebiegu linii elektroenergetycznej 110 kV 2014-04-07 11:59
dokument uchwała nr XXXIX/304/14 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 marca 2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Resko 2014-04-15 10:27
dokument uchwała nr XXXIX/303/14 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 marca 2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków finansowych stanowiących fundusz sołecki 2014-04-07 11:57
dokument uchwała nr XXXIX/302/14 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 marca 2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 2014-04-07 11:55
dokument uchwała nr XXXIX/301/14 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 marca 2014 w sprawie przystąpienia Gminy Resko do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego "Samorządowa Polska" Resko sp. z o.o. z siedzibą w Resku oraz do Krajowego funduszu Poręczeniowego "Samorządowa Polska" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 2014-04-07 11:51
dokument uchwała nr XXXIX/300/14 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 marca 2014 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania 2014-04-07 11:49
dokument uchwała nr XXXIX/299/14 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 marca 2014 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia związku międzygminnego zorganizowanego pod nazwą "Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego" i przyjęcia jego statutu 2014-04-07 11:48
dokument uchwała nr XXXIX/298/14 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 marca 2014 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Resko na 2014 r. " 2014-04-07 11:45
dokument uchwała nr XXXIX/297/14 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 marca 2014 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Resko 2014-04-07 11:44
dokument uchwała nr XXXIX/296/14 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 marca 2014 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2014 r. 2014-04-07 11:42
dokument uchwała nr XXXIX/295/14 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 marca 2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki 2014-04-07 11:39
dokument uchwała nr XXXIX/294/14 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 marca 2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki 2014-04-07 11:38
dokument uchwała nr XXXIX/293/14 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 marca 2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki 2014-04-07 11:05
dokument uchwała nr XXXIX/292/14 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 marca 2014 w sprawie zaciągnięcia pożyczki 2014-04-07 11:05
dokument uchwała nr XXXIX/291/14 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 marca 2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu 2014-04-07 11:02
dokument uchwała nr XXXIX/290/14 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 marca 2014 w sprawie zmiany zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2014 - 2023 2014-04-07 11:01
dokument uchwała nr XXXIX/289/14 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 marca 2014 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 r. 2014-04-07 11:00