Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Resku 2023-12-05 14:35 Po terminie składania ofert
WiK Resko: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Starogard, Gmina Resko 2023-03-30 14:59 Po terminie składania ofert
Przeprowadzenie kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonej z Gminy Resko w latach 2019-2020 przez Niepubliczne Przedszkole "Moje Małe Przedszkole" w Łosośnicy 2022-01-11 14:57 Po terminie składania ofert
Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na przeprowadzeniu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonej z Gminy Resko w latach 2019-2020 przez Niepubliczne Przedszkole "Moje Małe Przedszkole" w Łosośnicy 2021-12-07 08:41 Po terminie składania ofert
Zapytanie ofertowe na prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Resku 2020-12-24 07:53 Po terminie składania ofert
Dostawy artykułów biurowych w roku 2021 2020-12-17 13:23 Po terminie składania ofert
Odławianie zwierząt na terenie Gminy Resko 2020-11-24 14:35 Po terminie składania ofert
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż placu zabaw w miejscowości Taczały, gm. Resko 2020-09-24 11:56 Po terminie składania ofert
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż placu zabaw w miejscowości Resko ul. Buczka, gm. Resko 2020-09-24 11:54 Po terminie składania ofert
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż placu zabaw w miejscowości Łosośnica, gm. Resko 2020-09-24 11:47 Po terminie składania ofert
Dostawa i wdrożenie systemu do ewidencji środków trwałych na potrzeby Gminy Resko 2020-08-05 07:37 Po terminie składania ofert
Dostawa 5 szt. witaczy dla miasta Resko 2020-07-28 10:06 Po terminie składania ofert
Zapytanie ofertowe na usługę usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Resko 2020-06-30 09:05 Po terminie składania ofert
Projekt, dostawa i montaż witaczy dla miasta Resko 2020-06-23 11:53 Po terminie składania ofert
Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: Rozwój usług o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym na obszarze Gminy Resko 2020-06-04 15:33 Po terminie składania ofert
Ponownie ogłoszone: Dostawa laptopów dla szkół na terenie Gminy Resko - II edycja Zdalna szkoła + 2020-05-28 13:44 Po terminie składania ofert
Dostawa i montaż klimatyzacji dla serwerowni i dwóch pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Resku 2020-05-21 13:02 Po terminie składania ofert
Dostawa laptopów dla szkół na terenie Gminy Resko - II edycja Zdalna szkoła + 2020-05-21 13:00 Po terminie składania ofert
Ponownie ogłoszone: Zapytanie ofertowe na dostawę komputerów przenośnych laptop do szkół z terenu Gminy Resko ZP.271.4.20.ZPOF 2020-04-14 13:43 Po terminie składania ofert
Zapytanie ofertowe na dostawę komputerów przenośnych dla szkół z terenu Gminy Resko 2020-04-01 12:04 Po terminie składania ofert
Dostawy materiałów biurowych w roku 2020 2019-12-11 10:41 Po terminie składania ofert
Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Resku 2019-12-10 08:03 Po terminie składania ofert
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż infokiosku 2019-10-31 12:32 Po terminie składania ofert
ZP.271.27.19.ZPOF Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej przy ul. T. Kościuszki 26 w Resku 2019-09-13 09:18 Po terminie składania ofert
ZP.271.26.19.ZPOF Dostawa i montaż systemu nawadniania murawy boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Resku 2019-09-12 15:04 Po terminie składania ofert
Ponownie ogłoszone: zapytanie ofertowe na dostawę i montaż siłowni zewnętrznej przy ul. T. Kościuszki 26 w Resku 2019-08-19 10:07 Po terminie składania ofert
Dostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu pn.: Gminne Centrum Aktywności Lokalnej - Rynek w Resku - wyposażenie 2019-08-06 12:42 Po terminie składania ofert
Dostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu pn.: Gminne Centrum Aktywności Lokalnej - Rynek w Resku - domki handlowe 2019-08-06 12:38 Po terminie składania ofert
Dostawa i montaż systemu nawadniania murawy boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Resku 2019-08-01 12:10 Po terminie składania ofert
Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej przy ul. T. Kościuszki 26 w Resku 2019-07-25 14:29 Po terminie składania ofert
Dostawa i montaż placu zabaw przy ul. 1 Maja 6 w Resku 2019-07-25 14:26 Po terminie składania ofert
Dostawa i montaż placu zabaw w miejscowości Prusim, Gmina Resko 2019-07-25 14:24 Po terminie składania ofert
Dostawa i montaż placu zabaw w miejscowości Ługowina, Gmina Resko 2019-07-25 14:20 Po terminie składania ofert
Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż sprzętu do monitoringu miejskiego w Resku 2019-07-23 09:11 Po terminie składania ofert
Wykonanie projektów dróg - Dorowo, Prusim, Łosośnica 2019-04-18 14:44 Po terminie składania ofert
Zapytanie ofertowe Budowa małej architektury w ramach lokalnej ścieżki historycznej pn. Resko, którego nie ma 2019-04-18 13:01 Po terminie składania ofert
Przetarg ofertowy: Obsługa bankowa budżetu Gminy Resko w latach 2019-2023 2019-02-21 13:56 Po terminie składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego do świetlic wiejskich w Dorowie, Starogardzie, Łabuniu Wielkim - Gmina Resko 2019-02-20 14:51 Po terminie składania ofert
Zapytanie ofertowe: dostawa mebli i wyposażenia do świetlic wiejskich w Dorowie, Starogardzie, Łabuniu Wielkim - Gmina Resko 2019-02-06 08:29 Po terminie składania ofert
Zapytanie ofertowe na realizację usługi: Prowadzenie audytu wewnętrznego z zakresu stosowania przepisów RODO w Urzędzie Miejskim w Resku 2019-01-31 14:57 Po terminie składania ofert
Dostawy materiałów biurowych w roku 2019 2018-12-13 11:09 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o przetargu na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny o wartości poniżej 30.000 EURO na realizację usługi: Odławianie zwierząt na terenie Gminy Resko 2018-11-13 12:42 Po terminie składania ofert
Dostawa i montaż systemu zarządzania obradami 2018-06-06 14:43 Po terminie składania ofert
Zapytanie ofertowe na wykonanie projektów budowalnych i wykonawczych dróg gminnych 2018-03-06 11:15 Po terminie składania ofert
Przetarg na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny na dostawy artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w roku 2018 2017-12-13 13:20 Po terminie składania ofert
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dla zadania: Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko 2017-11-22 15:18 Po terminie składania ofert
Dostawa i montaż ogrodzenia boiska na Stadionie Miejskim w Resku 2017-09-28 12:19 Po terminie składania ofert
Dostawa i montaż ogrodzenia boiska na Stadionie Miejskim w Resku 2017-09-19 11:52 Po terminie składania ofert
Zapytanie ofertowe na wykonanie wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla zadania pt. Rekompozycja Wzgórza Borków w Resku w celu uczytelnienia i konserwacji zachowanych reliktów średniowiecznego zamku w Resku 2017-05-11 15:09 Po terminie składania ofert
Zapytanie ofertowe na realizację usługi pn.: Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Resku. 2017-05-11 10:38 Po terminie składania ofert
Wykonywanie usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa oraz budowa drogi ulicy Majora Henryka Sucharskiego w Resku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2017-04-04 12:08 Po terminie składania ofert
Zapytanie ofertowe na wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych branży drogowej 2016-12-28 13:34 Po terminie składania ofert
Zapytanie ofertowe na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji 2016-12-22 13:55 Po terminie składania ofert
Dostawy materiałów biurowych w roku 2017 2016-12-13 14:18 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o przetargu na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny o wartości poniżej 30.000 euro na odławianie zwierząt na terenie Gminy Resko 2016-11-22 09:49 Po terminie składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE nr IiB.271.2.16 - Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: "Przebudowa oraz budowa drogi w rejonie ulicy Dąbrowszczaków w Resku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" 2016-07-15 13:12 Po terminie składania ofert
Zapytanie ofertowe: Wykonanie projektu przebudowy ul. Stodólnej, Kołobrzeskiej i Bohaterów Warszawy w miejscowości Resko wraz z wykonaniem dwóch rond na skrzyżowaniu ul. Stodólnej z ul. Wojska Polskiego oraz ul. Stodólnej z Bohaterów Warszawy 2016-03-16 09:26 Po terminie składania ofert
Dostawy artykułów biurowych w roku 2016 2015-12-17 12:03 Po terminie składania ofert
Zapytanie ofertowe: Wykonanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w m. Przemysław i Łabuń Wielki 2015-11-20 12:40 Po terminie składania ofert
Zapytanie ofertowe usługa reintegracji społecznej i zawodowej dla grupy 7 osób w ramach Klubu Integracji Społecznej dla Gminy Resko związana z realizacją projektu pt.: Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2015 2015-10-20 12:51 Po terminie składania ofert
Dostawa materiałów budowlanych w ramach zadania Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego 2015-10-14 08:12 Po terminie składania ofert
Dostawa materiałów budowlanych w ramach zadania Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego 2015-10-01 15:05 Po terminie składania ofert
Przetarg ofertowy na podst., przepisów Kc: Obsługa bankowa budżetu Gminy Resko w latach 2015-2019 2015-06-18 14:32 Po terminie składania ofert
Realizacja działań promocyjnych i informacyjnych w ramach projektu pn.: Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Resko 2015-04-23 13:57 Po terminie składania ofert
Opracowanie pełnej dokumentacji dla Gminy Resko do działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno - energetycznego do roku 2020 w ramach projektu pn.: Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Resko 2015-04-23 12:25 Po terminie składania ofert
Przedmiotem zamówienia jest realizacja działań informacyjnych i promocyjnych projektu pn.: Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Resko 2015-03-02 14:13 Po terminie składania ofert
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn.: Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Resko 2015-03-02 14:09 Po terminie składania ofert
Zapytanie ofertowe: Modernizacja dachu w budynku zaplecza Stadionu Miejskiego w Resku 2015-02-20 15:19 Po terminie składania ofert
Przetarg na dostawy materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego i Ośrodka Pomocy Społecznej w Resku 2014-12-12 12:49 Po terminie składania ofert
Odławianie zwierząt na terenie Gminy Resko 2014-11-28 10:17 Po terminie składania ofert
Zapytanie ofertowe: usługa reintegracji społecznej i zawodowej dla grupy 6 osób w ramach Klubu Integracji Społecznej dla Gminy Resko 2014-10-22 10:32 Po terminie składania ofert
II Przetarg na dostawę materiałów budowlanych w ramach zadania "Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego". 2014-08-08 08:13 Po terminie składania ofert
Przetarg na dostawę materiałów budowlanych w ramach zadania "Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego". 2014-08-01 12:29 Po terminie składania ofert
Ponownie ogłoszony: Dostawy materiałów biurowych w roku 2014 2013-12-30 13:46 Po terminie składania ofert
Dostawy materiałów biurowych w roku 2014 2013-12-18 15:24 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o przetargu na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny o wartości poniżej 14.000 EURO na Odławianie zwierząt na terenie Gminy Resko. 2013-10-10 13:12 Po terminie składania ofert
Dostawy materiałów biurowych w roku 2013 2012-12-19 15:09 Po terminie składania ofert
Ponowne ogłoszenie o przetargu na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny o wartości poniżej 14.000 EURO na realizację zadania pn.: Odławianie (zbieranie) zwierząt na terenie Gminy Resko. 2012-10-12 11:00 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o przetargu na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny o wartości poniżej 14.000 EURO na realizację zadania pn.: Odławianie (zbieranie) zwierząt na terenie Gminy Resko. 2012-09-07 14:23 Po terminie składania ofert