Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na pokrycie deficytu 2021-03-16 14:53 Po terminie składania ofert
Budowa boiska sportowego w miejscowości Starogard, Gmina Resko 2020-12-31 13:06 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w latach 2021-2023 2020-12-16 14:17 Po terminie składania ofert
Przebudowa oraz budowa drogi przy przedszkolu miejskim w Resku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2020-11-19 13:33 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Resko w ramach regularnej komunikacji zbiorowej, w okresie od 02.01.2021r. do 31.12.2022r. 2020-11-19 09:33 Po terminie składania ofert
WiK Resko Sp. z o.o Przetarg nieograniczony: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Przemysław z przesyłem ścieków do m. Starogard wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Przemysław 2020-11-12 13:18 Po terminie składania ofert
CK.271.3.20 Centrum Kultury w Resku: Rozbudowa o dźwig platformowy oraz przebudowę części budynku wraz z przebudową instalacji źródła ciepła, przebudową wewnętrzną instalacji wodociągowej i gazowej wraz z towarzyszącymi robotami remontowymi, przebudową instalacji elektrycznej wraz z zasileniem pompy ciepła budynku Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego 16 w Resku 2020-11-10 13:47 Po terminie składania ofert
OSP Resko: Ponownie ogłoszony: Budowa miejsca rekreacji w postaci skateparku przy Stadionie Miejskim w Resku 2020-11-04 15:18 Po terminie składania ofert
Przebudowa dróg ul. Leśnej i ul. Zachodniej w m. Resko oraz drogi w m. Łosośnica, Gmina Resko 2020-10-21 13:08 Po terminie składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Resko 2020-10-08 11:19 Po terminie składania ofert
Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Starogard, Iglice, Lubień Dolny, oraz ul. Wąska, ul. 1-go Maja, ul. Krzywa w miejscowości Resko 2020-10-07 13:48 Po terminie składania ofert
Ponownie ogłoszony: Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Resku 2020-10-06 10:22 Po terminie składania ofert
Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ujęcia wody w m. Krosino do m. Naćmierz i Przemysław; Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Naćmierz wraz z przesyłem ścieków do m. Przemysław 2020-09-22 14:46 Po terminie składania ofert
Ponownie ogłoszony: Centrum Kultury w Resku: Rozbudowa o dźwig platformowy oraz przebudowę części budynku wraz z przebudową instalacji źródła ciepła, przebudową wewnętrzną instalacji wodociągowej i gazowej wraz z towarzyszącymi robotami remontowymi, przebudową instalacji elektrycznej wraz z zasileniem pompy ciepła budynku Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego 16 w Resku 2020-09-09 14:35 Po terminie składania ofert
Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Resku 2020-09-09 13:46 Po terminie składania ofert
Centrum Kultury w Resku: Rozbudowa o dźwig platformowy oraz przebudowę części budynku wraz z przebudową instalacji źródła ciepła, przebudową wewnętrzną instalacji wodociągowej i gazowej wraz z towarzyszącymi robotami remontowymi, przebudową instalacji elektrycznej wraz z zasileniem pompy ciepła budynku Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego 16 w Resku 2020-08-06 10:21 Po terminie składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 2 000 000 zł (dwa miliony zł) na finansowanie deficytu budżetu 2020-07-24 11:04 Po terminie składania ofert
OSP Resko: Budowa miejsca rekreacji w postaci skateparku przy Stadionie Miejskim w Resku 2020-07-22 12:59 Po terminie składania ofert
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: Rozwój usług o charakterze społecznym, kulturalnym i sportowym na obszarze Gminy Resko 2020-06-30 14:06 Po terminie składania ofert
Rewitalizacja Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Sportowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną odcinek A-B od kilometrażu 0+0,000km do 0+0,100km 2020-04-29 13:22 Po terminie składania ofert
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w miejscowości Mołstowo, Gmina Resko 2020-04-22 12:24 Po terminie składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2020-01-22 14:29 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Resko w ramach regularnej komunikacji zbiorowej, w okresie od 02.01.2020r. do 31.12.2020r. 2019-11-21 09:15 Po terminie składania ofert
Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych Gminy Resko 2019-10-23 10:28 Po terminie składania ofert
Rewitalizacja Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Sportowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2019-10-08 23:06 Po terminie składania ofert
Utrzymanie zimowe ulic i chodników w mieście Resko w latach 2019-2023 2019-10-02 15:07 Po terminie składania ofert
Dostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu pn.: Gminne Centrum Aktywności Lokalnej - Rynek w Resku - obelisk kamienny 2019-08-14 14:06 Po terminie składania ofert
Ponownie ogłoszony: Dostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu pn.: Gminne Centrum Aktywności Lokalnej - Rynek w Resku - scena plenerowa 2019-08-06 15:18 Po terminie składania ofert
Dostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu pn.: Gminne Centrum Aktywności Lokalnej - Rynek w Resku - scena plenerowa 2019-07-11 14:43 Po terminie składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 500 000 zł (trzy miliony pięćset tysięcy zł) na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2019-06-27 14:05 Po terminie składania ofert
Dostawa i montaż wyposażenia w ramach projektu pn.: Gminne Centrum Aktywności Lokalnej - Rynek w Resku 2019-06-19 15:29 Po terminie składania ofert
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Parkowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przy zejściu do rz. Rega 2019-05-29 12:48 Po terminie składania ofert
Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w ul. Bohaterów Monte Cassino w miejscowości Resko 2019-04-25 15:21 Po terminie składania ofert
Przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Olsztyńskiej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową przejścia dla pieszych w formie tunelu pod nasypem 2019-04-10 10:09 Po terminie składania ofert
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Parkowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przy zejściu do rz. Rega 2019-01-17 14:56 Po terminie składania ofert
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz budowa drogi ul. Borków (b. Hanki Sawickiej) w Resku wraz niezbędną infrastrukturą techniczną 2018-12-19 14:43 Po terminie składania ofert
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa i rozbudowa drogi ul. Krótkiej w Resku wraz z przystankiem autobusowym i niezbędną infrastrukturą techniczną. 2018-11-29 14:56 Po terminie składania ofert
Budowa oświetlenia ulicznego wraz z przebudową linii napowietrznej nN na kablową przy ul. Jedności Narodowej, Al. Wolności, Młyńska i Parkowa w miejscowości Resko oraz budowa oświetlenia w miejscowości Starogard i Iglice 2018-11-16 12:55 Po terminie składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy zł) 2018-10-10 13:53 Po terminie składania ofert
Ponownie ogłoszony: Dostawa mebli i wyposażenia dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Resku 2018-08-06 07:58 Po terminie składania ofert
Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w Łabuniu Wielkim 2018-08-03 16:23 Po terminie składania ofert
Przebudowa oraz rozbudowa budynku szkoły podstawowej o świetlicę wiejską wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną w Starogardzie 2018-08-03 15:14 Po terminie składania ofert
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w miejscowości Dorowo, Gmina Resko 2018-08-02 14:56 Po terminie składania ofert
Dostawa mebli i wyposażenia dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Resku 2018-07-18 10:42 Po terminie składania ofert
Ponownie ogłoszony: Budowa pomp ciepła w Zespole Szkół w Resku 2018-06-21 14:03 Po terminie składania ofert
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Resko 2018-06-20 13:08 Po terminie składania ofert
Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przemysław - etap I, Iglice, ul. 1-go Maja oraz ul. Wojska Polskiego - Kopernika w miejscowości Resko 2018-05-24 13:47 Po terminie składania ofert
Budowa pomp ciepła w Zespole Szkół w Resku 2018-05-17 13:31 Po terminie składania ofert
Projekt basenu przy Zespole Szkół w Resku 2018-05-09 13:45 Po terminie składania ofert
Modernizacja dróg w miejscowości Starogard, Gozdno oraz placu przed Pomnikiem Żołnierzy Polskich w Resku 2018-04-25 10:10 Po terminie składania ofert
Przebudowa budynku po byłym internacie na Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w Resku 2018-04-05 14:38 Po terminie składania ofert
Koszenie trawników na terenie Gminy Resko w latach 2018-2021 2018-03-30 14:39 Po terminie składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 2 500 000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy zł) 2018-03-15 11:22 Po terminie składania ofert
Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko - zabezpieczenie ruin Pałacu w Starogardzie wraz z zagospodarowaniem terenu 2018-03-14 09:35 Po terminie składania ofert
Ponownie ogłoszony: Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko 2018-02-21 10:56 Po terminie składania ofert
Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko 2018-01-25 15:08 Po terminie składania ofert
Ponownie ogłoszony: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w latach 2018-2020, znak ZP.271.17.17.PN 2017-12-15 12:10 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Resko w ramach regularnej komunikacji zbiorowej, w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2019r. 2017-12-12 11:15 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w latach 2018-2020 2017-12-06 15:01 Po terminie składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 2017-11-08 11:54 Po terminie składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 2017-10-18 14:43 Po terminie składania ofert
Ponownie ogłoszony : Przebudowa chodników na ul. M. Buczka, Al. Wolności oraz modernizacja drogi na ul. Krzywej 2017-10-05 14:21 Po terminie składania ofert
Budowa sieci wodociągowej na odcinku Łabuń Mały-Potuliny 2017-09-12 14:14 Po terminie składania ofert
WiK Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Sosnówko, gm. Resko 2017-08-29 12:05 Po terminie składania ofert
Przebudowa chodników na ul. M. Buczka, Al. Wolności oraz modernizacja drogi na ul. Krzywej 2017-08-22 15:09 Po terminie składania ofert
Dowozy dzieci niepełnosprawnych do placówek edukacyjnych w Radowie Wielkim, w latach 2017-2020 2017-08-17 12:50 Po terminie składania ofert
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na odcinku Łosośnica-Łosośniczka oraz budowa sieci wodociągowej na odcinku Łabuń Mały-Potuliny 2017-08-10 15:15 Po terminie składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy zł) 2017-07-28 12:52 Po terminie składania ofert
Budowa dróg oraz utwardzenie alejek na terenie Cmentarza Miejskiego w Resku 2017-07-24 14:09 Po terminie składania ofert
Koszenie trawników na terenie Gminy Resko w latach 2017-2020 2017-04-18 14:13 Po terminie składania ofert
Przebudowa oraz budowa drogi ulicy Majora Henryka Sucharskiego w Resku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2017-03-02 12:21 Po terminie składania ofert
Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie starego miasta w Resku poprzez przebudowę i rozbudowę ulicy Bohaterów Warszawy, Kołobrzeskiej oraz Stodólnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2017-02-02 14:40 Po terminie składania ofert
Ponownie ogłoszony - Sprzątanie ulic i chodników na terenie miasta Resko w latach 2017-2020 2016-12-29 14:52 Po terminie składania ofert
Sprzątanie ulic i chodników na terenie miasta Resko w latach 2017-2020 2016-12-13 13:17 Po terminie składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty 1 000 000 zł (jeden milion zł) 2016-10-13 15:01 Po terminie składania ofert
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Resko w latach 2016-2020 2016-07-27 12:35 Po terminie składania ofert
Ponownie ogłoszony: Rewitalizacja Starego Miasta w Resku : dostawa i montaż stylizowanych latarni na ul. Jedności Narodowej, Młyńska, Parkowa - Hanki Sawickiej, Wodna - Sportowa 2016-07-07 12:13 Po terminie składania ofert
Rewitalizacja Starego Miasta w Resku : dostawa i montaż stylizowanych latarni na ul. Jedności Narodowej, Młyńska, Parkowa - Hanki Sawickiej, Wodna - Sportowa 2016-06-29 14:25 Po terminie składania ofert
Przebudowa oraz budowa drogi w rejonie ulicy Dąbrowszczaków w Resku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2016-06-22 15:05 Po terminie składania ofert
Rewitalizacja Starego Miasta w Resku : dostawa i montaż stylizowanych latarni na ul. Jedności Narodowej, Młyńska, Parkowa - Hanki Sawickiej, Wodna - Sportowa, Dąbrowszczaków - Środkowa 2016-06-20 13:10 Po terminie składania ofert
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Resko 2016-04-28 14:22 Po terminie składania ofert
Ponownie ogłoszony: Dostosowanie Budynku Przedszkola Miejskiego w Resku do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej 2016-03-21 12:28 Po terminie składania ofert
Dostosowanie Budynku Przedszkola Miejskiego w Resku do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej 2016-03-03 12:12 Po terminie składania ofert
Ponownie ogłoszony: Rewitalizacja Starego Miasta w Resku - Modernizacja dojazdu do ulicy Monte Cassino 2016-03-02 15:18 Po terminie składania ofert
Rewitalizacja Starego Miasta w Resku - Modernizacja dojazdu do ulicy Monte Cassino 2016-02-08 13:03 Po terminie składania ofert
Ponownie ogłoszony: Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Sosnówko, sieci wodociągowej rozdzielczej na odcinku Łosośnica - Łosośniczka z przyłączami w miejscowości Łosośniczka oraz sieci wodociągowej na odcinku Łabuń Mały - Potuliny w Gminie Resko 2015-11-25 12:02 Po terminie składania ofert
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Sosnówko, sieci wodociągowej rozdzielczej na odcinku Łosośnica - Łosośniczka z przyłączami w miejscowości Łosośniczka oraz sieci wodociągowej na odcinku Łabuń Mały - Potuliny w Gminie Resko 2015-11-06 14:20 Po terminie składania ofert
Utrzymanie zimowe ulic i chodników w mieście Resko w latach 2015-2019 2015-10-19 09:54 Po terminie składania ofert
Budowa pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Resko - Centrum Kultury 2015-07-24 14:51 Po terminie składania ofert
Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy minimalnej 94 KWp dla 23 gospodarstw domowych na terenie Gminy Resko 2015-07-24 14:40 Po terminie składania ofert
Przetarg ponownie ogłoszony: Modernizacja budynku zaplecza Stadionu Miejskiego w Resku Etap II - elewacja i stolarka 2015-07-16 14:56 Po terminie składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 2 000 000 zł (dwa miliony zł) 2015-07-16 14:25 Po terminie składania ofert
Przetarg ponownie ogłoszony: Wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Wojska Polskiego 1, Resko 2015-07-14 13:02 Po terminie składania ofert
Wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Wojska Polskiego 1, Resko 2015-06-12 14:45 Po terminie składania ofert
Modernizacja budynku zaplecza Stadionu Miejskiego w Resku Etap II - elewacja i stolarka 2015-06-11 11:26 Po terminie składania ofert
Przetarg ponownie ogłoszony: Modernizacja budynku zaplecza Stadionu Miejskiego w Resku - Etap I dach 2015-04-23 11:57 Po terminie składania ofert
Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowościach Gminy Resko: Policko, Luboradz, Mokronos i Łabuń Wielki 2015-04-09 13:31 Po terminie składania ofert
Modernizacja budynku zaplecza Stadionu Miejskiego w Resku - Etap I dach 2015-04-02 13:03 Po terminie składania ofert
Koszenie trawników na terenie Gminy Resko w latach 2015-2018 2015-03-24 10:52 Po terminie składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty 1 000 000 zł (jeden milion zł) 2015-03-20 14:21 Po terminie składania ofert
Wodociągi i Kanalizacje Resko: przetarg na realizację zadania pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Resku i stacji uzdatniania wody w Resku 2015-02-09 13:15 Po terminie składania ofert
Budowa pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Resko 2015-02-04 14:27 Po terminie składania ofert
Wodociągi i Kanalizacje Resko: przetarg na realizację zadania pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Resku i stacji uzdatniania wody w Resku 2015-01-12 13:19 Po terminie składania ofert
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Resko-Ługowina, Sosnówko, Sąpólko i Miłogoszcz 2015-01-08 15:03 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do Przedszkola Miejskiego w Resku, Szkoły Podstawowej (Filia) w Łosośnicy, Szkoły Podstawowej w Resku, Szkoły Podstawowej w Starogardzie, Punktu Przedszkolnego przy SP w Starogardzie, Gimnazjum w Resku w ramach regularnej komunikacji zbiorowej, w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2017r. 2014-11-27 14:36 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług pocztowych 2014-11-18 09:41 Po terminie składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 1.150.000 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy zł) 2014-10-17 15:23 Po terminie składania ofert
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 2014-10-16 14:29 Po terminie składania ofert
Modernizacja chodników przy ul. Monte Cassino, Cmentarzu Miejskim w Resku, świetlicy wiejskiej w Ługowinie oraz modernizacja parkingu i chodnika przy budynku Centrum Kultury 2014-08-08 15:42 Po terminie składania ofert
Dowozy dzieci niepełnosprawnych do placówek edukacyjnych w Radowie Wielkim w latach 2014-2017 2014-07-09 14:07 Po terminie składania ofert
Rewitalizacja Rynku w Resku 2014-07-03 16:49 Po terminie składania ofert
Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowościach Policko, Łabuń Mały, Łosośniczka, Słowikowo oraz na skrzyżowaniu Starogard-Sosnowo w Gminie Resko 2014-06-26 13:59 Po terminie składania ofert
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Resko wraz ze zjazdem z drogi gminnej 2014-05-29 10:56 Po terminie składania ofert
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Resko 2014-04-28 14:37 Po terminie składania ofert
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Komorowo w Gminie Resko 2014-04-22 13:48 Po terminie składania ofert
Przebudowa układu dróg wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej i przebudową sieci oświetlenia ulicznego na osiedlu przy ul. B. Prusa w Resku 2014-03-19 10:01 Po terminie składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Resko Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 2014-02-03 15:43 Po terminie składania ofert
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Młyńska, Wąska, Nadrzeczna, Ogrodowa, Krzywa, Jedności Narodowej, Parkowa, Kościuszki, 1-go Maja, Gdańska, Poznańska-Krakowska, Zachodnia, Szczecińska, Sportowa w Resku oraz w miejscowości Gozdno 2014-01-31 13:36 Po terminie składania ofert
Modernizacja budynku zaplecza Stadionu Miejskiego w Resku wraz z zagospodarowaniem terenu 2014-01-30 14:06 Po terminie składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami w miejscowościach Ługowina i Prusim oraz przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej w mieście Resko 2014-01-17 17:28 Po terminie składania ofert
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gminy Resko: Gozdno, Siwkowice, Krosino, Orzeszkowo, Żerzyno, Świekotki, Starogard oraz w Resku na ulicy Wojska Polskiego 2014-01-17 15:23 Po terminie składania ofert
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Resko w latach 2014-2016 2013-12-11 11:29 Po terminie składania ofert
Sprzątanie ulic i chodników w mieście Resko 2013-11-26 08:48 Po terminie składania ofert
Budowa chodników na ulicach Leśnej, Zachodniej, Polnej, Olsztyńskiej w Resku 2013-10-31 16:34 Po terminie składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Resko Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 2013-10-22 17:05 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług pocztowych 2013-10-17 10:32 Po terminie składania ofert
Modernizacja pomieszczeń i stropodachu w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Resku 2013-09-18 11:17 Po terminie składania ofert
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zielona, Mickiewicza-Poznańska, Gdańska-Toruńska, Poznańska, Krakowska, Gdańska, Wodna, Kopernika w Resku 2013-06-25 11:04 Po terminie składania ofert
Odbieranie i transport odpadów od mieszkańców Gminy Resko 2013-05-08 14:26 Po terminie składania ofert
Remont elewacji budynku użyteczności publicznej Urząd Miejski w Resku 2013-03-28 15:01 Po terminie składania ofert
Remont schodów w Parku Miejskim w Resku oraz remont drogi i schodów na cmentarzu komunalnym w Resku 2013-03-14 10:22 Po terminie składania ofert
Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 2013-02-26 12:47 Po terminie składania ofert
Ponownie ogłoszony przetarg na dostawę autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 2013-02-11 12:11 Po terminie składania ofert
Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 2013-01-24 09:41 Po terminie składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Resko oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Policko w Gminie Resko 2013-01-14 09:29 Po terminie składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych z terenu Gminy Resko 2012-12-14 11:00 Po terminie składania ofert
Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół 2012-11-22 14:55 Po terminie składania ofert
Budowa ścieżki edukacji ekologicznej wzdłuż obszaru Natura 2000 Dorzecze Regi w Gminie Resko 2012-09-27 21:58 Po terminie składania ofert
Ponownie ogłoszony przetarg: Dostawa materiałów budowlanych w ramach zadania Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego edycja 2012/2013 2012-09-05 14:39 Po terminie składania ofert
Dostawa materiałów budowlanych w ramach zadania Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego edycja 2012/2013 2012-08-24 09:44 Po terminie składania ofert
Ponownie ogłoszony przetarg: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 870.000 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100) 2012-07-11 13:41 Po terminie składania ofert
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 870.000 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100) 2012-06-22 14:34 Po terminie składania ofert
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego - Zadanie nr 28: Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Resku - Etap II - Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych wraz z wymianą stolarki 2012-05-09 12:57 Po terminie składania ofert
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego - Zadanie nr 26: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łabuniu Wielkim - Etap III - Wykonanie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania Zadanie nr 28: Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Resku - Etap I - Wykonanie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania 2012-05-09 11:23 Po terminie składania ofert
Przebudowa i remont wraz ze zmianą użytkowania budynku po byłej hydroforni na świetlicę oraz odbudowa małego budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączami i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Łagiewniki 2012-04-26 09:17 Po terminie składania ofert
Koszenie trawników na terenie Gminy Resko w latach 2012-2014 2012-04-11 14:41 Po terminie składania ofert
Budowa oświetlenia ulicznego w Łosośnicy 2012-04-10 15:02 Po terminie składania ofert
Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy w miejscowości Iglice 2012-04-04 15:08 Po terminie składania ofert
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Olsztyńskiej i Zachodniej w Resku 2012-03-14 11:33 Po terminie składania ofert
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych miejscowości letniskowej Stara Dobrzyca wraz z remontem pomostu oraz budynku Stanica przy jeziorze Dobrzyca 2012-03-08 20:25 Po terminie składania ofert
Dostawa fotoradaru 2012-02-27 12:44 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o przetargu na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny o wartości poniżej 14.000 EURO na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych sieci elektroenergetycznej wraz z oświetleniem drogowym na ulicach Wojska Polskiego, Mickiewicza, Zielonej, Gdańskiej, w miejscowości Starogard oraz na odcinku Resko - Ługowina 2012-02-15 14:49 Po terminie składania ofert
Dostawa fotoradaru 2012-01-31 14:41 Po terminie składania ofert
Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Nadrzecznej w Resku 2012-01-25 11:54 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na DOSTAWY MATERIAŁÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY GMINY RESKO w ROKU 2012 - na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny, o wartości pon. 14 tys. euro 2011-12-22 15:24 Po terminie składania ofert
Sprzątanie ulic i chodników w mieście Resko 2011-12-07 14:49 Po terminie składania ofert
Dostawa materiałów budowlanych w ramach zadania Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - budynek socjalny Potuliny II 2011-12-01 10:17 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Resko, Publicznego Gimnazjum w Resku, Przedszkola Miejskiego w Resku w ramach regularnej komunikacji zbiorowej, w okresie od 02.01.2012r. do 31.12.2014r. 2011-11-29 12:07 Po terminie składania ofert
Kompleksowe ubezpieczenie Zamawiającego 2011-11-08 09:58 Po terminie składania ofert
Budowa chodników na ul. Okrzei i Zachodniej w Resku - przetarg nieograniczony na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 tys. euro prowadzony na podstawie ustawy Kodeks cywilny 2011-11-07 12:12 Po terminie składania ofert
Dostawa materiałów budowlanych w ramach zadania "Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego" 2011-10-27 16:25 Po terminie składania ofert
Utrzymanie zimowe ulic i chodników w mieście Resko 2011-10-06 14:30 Po terminie składania ofert
Wykonanie projektów budowlano - wykonawczych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ługowina, Smólsko, Prusim 2011-09-26 09:44 Po terminie składania ofert
Remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Łabuniu Wielkim 2011-08-11 12:16 Po terminie składania ofert
Dowozy dzieci niepełnosprawnych do placówek edukacyjnych w Radowie Wielkim, w latach 2011-2014 2011-08-09 11:51 Po terminie składania ofert
Dowozy dzieci do szkół na terenie Gminy Resko w roku szkolnym 2011-2012 2011-08-08 13:58 Po terminie składania ofert
Remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Łabuniu Wielkim 2011-07-26 13:59 Po terminie składania ofert
Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Resko w latach 2011-2013 2011-06-29 14:34 Po terminie składania ofert
Obsługa bankowa budżetu Gminy Resko w latach 2011-2015 2011-06-16 14:28 Po terminie składania ofert
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego - Zadanie nr 25 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starogardzie - Etap II - Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, stropodachu oraz wymiany stolarki 2011-05-27 14:22 Po terminie składania ofert
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego - Zadanie nr 27 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Resku - Etap II - Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, stropodachu oraz wymiany stolarki 2011-05-27 09:10 Po terminie składania ofert
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego: Zadanie nr 25 - Termomodernizacja budynku SP w Starogardzie, Etap I - Wykonanie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania ; Zadanie nr 27 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Resku, Etap I - Wykonanie przebudowy instalacji centralnego ogrzewania 2011-05-12 10:29 Po terminie składania ofert
Koszenie trawników na terenie Gminy Resko w roku 2011 2011-04-11 12:15 Po terminie składania ofert
Koszenie trawników na terenie Gminy Resko w roku 2011 - na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny, o wartości pon. 14 tys. euro 2011-03-29 10:59 Po terminie składania ofert
Wymiana stolarki w budynku Urzędu Miejskiego w Resku 2011-03-03 13:02 Po terminie składania ofert
Budowa wiejskich wodociągów przesyłowo-rozdzielczych w Gminie Resko na odcinkach: Komorowo - Luboradz - Słowikowo - Policko - Resko oraz Ługowina - Święciechowo 2011-01-20 08:59 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na "Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Policko, Gmina Resko" 2011-01-05 16:34 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na Budowę oświetlenia ulicznego na ul. Wojska Polskiego w Resku 2010-11-12 13:53 Po terminie składania ofert
Dostawa materiałów budowlanych w ramach zadania "Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego - zwiększenie gminnego zasobu lokali socjalnych" 2010-10-11 10:24 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: "Remont ogrodzeń cmentarzy w miejscowościach Resko, Starogard, Stara Dobrzyca oraz remont ogrodzenia placu zabaw przy ul. Dąbrowszczaków w Resku i remont ogrodzenia działki nr 563/2 w Resku" 2010-09-24 10:29 Po terminie składania ofert
Remont ogrodzeń cmentarzy w miejscowościach Resko, Starogard, Stara Dobrzyca oraz remont ogrodzenia placu zabaw przy ul. Dąbrowszczaków w Resku i remont ogrodzenia działki nr 563/2 w Resku. 2010-09-08 13:04 Po terminie składania ofert
Budowa sieci oświetlenia ulicznego na ulicach Okrzei, Szczecińskiej i modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Wojska Polskiego w Resku 2010-09-01 14:18 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Remont ogrodzeń cmentarzy w miejscowościach Resko, Starogard, Stara Dobrzyca oraz remont ogrodzenia placu zabaw przy ul. Dąbrowszczaków w Resku i remont ogrodzenia działki nr 563/2 w Resku" 2010-08-20 13:35 Po terminie składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie zadań inwestycyjnych pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" i "Budowa zespołu boisk przy gimnazjum w Resku" 2010-07-13 16:25 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Kościuszki 26 w Resku 2010-06-25 08:54 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony: Budowa zespołu boisk przy gimnazjum w Resku 2010-06-16 09:50 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na: Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu Gminy Resko 2010-06-15 11:20 Po terminie składania ofert
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego Zadanie nr 29 - Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Resku - Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiana stolarki i Zadanie nr 30 - Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosośnicy - Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu 2010-06-02 14:29 Po terminie składania ofert
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego - Zadanie nr 26 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łabuniu Wielkim - Etap II - Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych i stropu wraz z wymianą stolarki 2010-05-25 14:37 Po terminie składania ofert
"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego" - Zadanie nr 23 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Resku - Etap III - Docieplenie stropu i połaci dachowych i Zadanie nr 24 - Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Resku - Etap II - Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu oraz wymiany stolarki 2010-05-21 17:31 Po terminie składania ofert
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego: Zadanie nr 23 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Resku - Etap II - Wymiana stolarki 2010-05-14 14:50 Po terminie składania ofert
Budowa wiejskich wodociągów przesyłowo-rozdzielczych w Gminie Resko na odcinkach Gardzin-Gozdno, Resko - Policko - Łabuń Mały - Łabuń Wielki 2010-05-12 13:09 Po terminie składania ofert
Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Resku 2010-05-12 11:18 Po terminie składania ofert
Budowa przystani kajakowych nad rzeką Regą w Resku - ścieżka spacerowa 2010-04-23 12:41 Po terminie składania ofert
Remont świetlicy wiejskiej oraz budowa placu zabaw dla dzieci w Lubieniu Dolnym 2010-04-23 12:33 Po terminie składania ofert
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji polegającej na budowie zespołu boisk przy gimnazjum w Resku 2010-04-22 13:34 Po terminie składania ofert
Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego z linii EBI na finansowanie zadania pn."Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Starogardzie, Gmina Resko" 2010-04-16 15:32 Po terminie składania ofert
KOSZENIE TRAWNIKÓW NA TERENIE GMINY RESKO - przetarg nieograniczony na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny, o wart. pon. 14 tys. euro 2010-04-01 12:37 Po terminie składania ofert
KOSZENIE TRAWNIKÓW NA TERENIE GMINY RESKO - przetarg nieograniczony na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny, o wart. pon. 14 tys. euro 2010-03-24 14:08 Po terminie składania ofert
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Resko - obszar C i D 2010-03-01 12:36 Po terminie składania ofert
DOSTAWA ARTYKUŁOW BIUROWYCH - przetarg nieograniczony na podstawie ustawy Kodeks Cywilny, o wart. pon. 14 tys. euro 2010-01-26 14:43 Po terminie składania ofert
"Wykonywanie usług Inżyniera Kontraktu w zadaniu pn. : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Resko" 2009-12-21 09:10 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na: "Sprzątanie ulic i chodników w mieście Resko" 2009-11-27 11:26 Po terminie składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu Gminy Resko 2009-11-10 14:10 Po terminie składania ofert
Dostawa materiałów budowlanych w ramach zadania "Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego - zwiększenie gminnego zasobu lokali socjalnych" 2009-10-23 12:25 Po terminie składania ofert
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ulicach Leśnej i Wojska Polskiego w Resku 2009-10-15 09:39 Po terminie składania ofert
Budowa wiejskich wodociągów przesyłowo-rozdzielczych w Gminie Resko na odcinkach: Łosośnica - Siwkowice - Taczały, Resko - Policko - Łabuń Mały - Łabuń Wielki, Ługowina - Święciechowo oraz Komorowo - Luboradz - Słowikowo - Policko - Resko. Etap I. 2009-09-07 14:05 Po terminie składania ofert
Remont dachu kościoła p.w. Ducha Świętego w Łosośnicy, gmina Resko 2009-07-20 13:00 Po terminie składania ofert
Przetarg na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego - Przebudowa kotłowni w SP w Łabuniu Wielkim, gmina Resko 2009-07-07 12:56 Po terminie składania ofert
Przebudowa części kondygnacji parteru budynku Szkoły Podstawowej w Starogardzie, gm. Resko, na punkt przedszkolny 2009-06-29 10:29 Po terminie składania ofert
Remont dachu kościoła p.w. Ducha Świętego w Łosośnicy, gmina Resko 2009-06-26 13:29 Po terminie składania ofert
Przetarg nieograniczony na Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Łosośnicy gmina Resko 2009-06-23 08:35 Po terminie składania ofert
Remont instalacji ciepłej wody w budynku Szkoły Podstawowej w Starogardzie 2009-05-14 10:33 Po terminie składania ofert
Wymiana pokrycia dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Resku 2009-05-06 13:14 Po terminie składania ofert
Administrowanie zasobami lokalowymi Gminy Resko 2009-04-02 10:47 Po terminie składania ofert
Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Starogardzie 2009-03-24 15:45 Po terminie składania ofert
Koszenie trawników w mieście Resko 2009-03-18 09:26 Po terminie składania ofert
Administrowanie zasobami lokalowymi Gminy Resko 2009-03-10 14:07 Po terminie składania ofert
Wykonywanie wycen nieruchomości na potrzeby Gminy Resko 2009-03-03 11:14 Po terminie składania ofert
Dostawy artykułów biurowych 2009-01-19 17:01 Po terminie składania ofert
Wykonywanie wycen nieruchomości na potrzeby Gminy Resko 2009-01-19 16:58 Po terminie składania ofert
Wykonywanie usług geodezyjno - kartograficznych na potrzeby Gminy Resko 2009-01-19 16:54 Po terminie składania ofert
ubezpieczenie mienia Zamawiającego w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczeń komunikacyjnych 2008-11-17 15:05 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznego Gimnazjum na terenie Gminy Resko w ramach regularnej komunikacji zbiorowej, w okresie od 05.01.2009r. do 31.12.2011r. 2008-11-14 14:45 Po terminie składania ofert
Remont pomieszczeń szatni i umywalni w budynku pawilonu sportowego w Resku przy ul. Wolności 4B 2008-11-06 12:26 Po terminie składania ofert
Budowa chodnika na ul. Sucharskiego w Resku 2008-10-28 13:41 Po terminie składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu Gminy Resko 2008-10-23 12:18 Po terminie składania ofert
Budowa chodnika na ul. Sucharskiego w Resku 2008-10-03 16:27 Po terminie składania ofert
Dożywianie dzieci w szkołach Gminy Resko (2008-2011) 2008-09-15 11:17 Po terminie składania ofert
Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 2008-09-04 10:57 Po terminie składania ofert
Dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Radowie Wielkim 2008-08-12 11:38 Po terminie składania ofert